Friday, 1 November 2013

IZVIĐAŠTVO U FILATELIJI - Goran Rubil

 

Svi oni koji prate ovaj blog kao i oni koji su se kasnije priključili vjerovatno su možda predvidjeli da je naša saradnica Zlatica Ninić-Banović svojevremeno objavila prilog pod naslovom "Obeležili smo 100 godina izviđača" i to 4.12.2007. godine. U tom prilogu je prikazala do tada sve poštanske marke u svijetu a koje su mnoge države izdale upravo u povodu 100. godišnjice. I hvala joj.
Međutim naš stari saradnik Goran Rubil nam je poslao ovaj veoma interesantan prilog pod naslovom "Izviđaštvo u filateliji". Pa pogledajmo ga, jer sve što Goran pošalje je vrijedno pažnje.


U vremenima o kojima naš blog najviše donosi tekstvova, a i zbog kojih je koliko je meni poznato prvenstveno i otvoren, naše izviđačke uniformame nerijetko je krasilo i obilježje vještarstva „Kolekcionar“. U vremenima kada smo skupljali sve i svašta: stari ili strani novac, razglednice gradova i krajeva o kojima smo maštali da posjetimo (nismo bili ni u jednom Kaštelu ali smo ih sve znali napamet, redom brojeći od Splita), poštanske markice, naljepnice sa kutija šibica, sličice glumaca i igrača iz čokoladica, isječke iz novina o poznatim ličnostima – ispunjenje pet traženih uslova za priznavanje ovog vještarstva nije predstavljao problem. Prije izuma personalnog kompjutera i interneta, u vrijeme kada je televizor bio rijetkost i njegovo uključenje i isključenje bilo zabranjeno djeci, a ljetni raspust bio dug i bajkovit – oduševljavali smo se svakim novim primjerkom skupljane stvari.

Koliko god naša organizacija tada bila brojna i raznovrsna po aktivnosti, ne sjećam se da je u tadašnjoj zajedničkoj poštanskoj organizaciji Jugoslavije izdata markica sa izviđačkim motivima, niti sam od starijih izviđača čuo da se na tome ozbiljnije radilo. Čini mi se da na jednom razgovoru o Smotri na Adi Ciganliji 1987. godine Kićo (Dušan Smiljanić, sekretar SIJ-a) pominjao izdavanje poštanske marke na tu temu, ali ideja nije realizovana. A bilo je uvijek prilika, kao obilježavanje 30 godina organizacije 1981. godine kada je održana i svečana sjednica u kongresnoj dvorani „Sava“ Centra u Beogradu, ili u povodu nekih od naših zajedničkih smotri.

Duže vrijeme pripremao sam se da i ovome nešto napišem tako da prelistavajući svoja sjećanja i skromnu kolekciju i pretražujući odrednice o filateliji na internetu, na web stranici slobodne enciklopedije Wikipedia nađoh kratak interesantan tekst o tome pod naslovom koji slobodno pozajmih i za svoj tekst:
Prvu jugoslovensku poštansku marku sa izviđačkim motivom, koju je kreirala Marina Kalezić, izdala je Zajednica jugoslovenskih PTT i Savez izviđača Srbije, a odštampalo Društveno preduzeće „Jugomarka“. Promovisana je 24. februara 1999. godine u muzeju PTT – a. Vrednost markice je tada bila šest dinara. Sem markice, pojavila se i koverta sa izviđačkim motivom po ceni od 4,30 dinara. Tim povodom je otvorena i izložba Skautizam u svetu kroz filateliju, koju je priredio Izvidničko-dokumentacioni centar Dr Miloš Popović. Na izložbi su prikazane izviđačke marke iz 140 zemalja sveta.
Poznato je da je 1993. godine odštampana poštanska markica sa izviđačkim znakom povodom Međunarodnog pohoda izviđača Srbije, kojim je obeleženo 75 godina od proboja Solunskog fronta.
Serija poštanskih maraka koja je imala za temu izviđaštvo štampana je u Srbiji i 2007. godine, povodom proslave jednog veka od osnivanja izviđačkog pokreta u svetu.
Nesumnjiva je tačnost ovih podataka, ali to zaslužuje i opširnije objašnjenje:
Na prvoj poštanskoj markici sa izviđačkim motivom, izdatoj 1999. godine, predstavljena su tri izviđača koji uređuju logor, dok je u pozadini jelen. Na markici je znak Saveza izviđača Jugoslavije i tekst „Jugoslovenski izviđači“. Prvog dana prodavala se i koverta na kojoj su predstavljena tri izviđača na maršu i odmoru, a ponovno se pojavljuje i lik jelena. Preko poštanska markica otisnut je žig sa tekstom „Prvi dan – 24.02.1999 – 11101 Beograd“. Na poleđini koverte ispisan je tekst na srpskom i engleskom jeziku, koji predstavlja sažetak istorijata osnivanja skautske/izviđačke organizacije u svijetu, Srbiji i Jugoslaviji. U jednom papsusu je i navedeno da „uspomena na taj period uzeta je kao povod za izradu prve izviđačke marke kod nas, čime je 50-godišnjica obnavljanja izvidništva u Jugoslaviji uvršćena u značajne datume“. Ali, kako postepeno se pojavljuju doklumenti o djelovanju skautske organizacije prije II svjetskog rata, ne bi bilo čudno da se pojavi i neka šoštanska marka na ovu temu, makar i ne bila u redovnoj upotrebi.
U povodu obilježavanja 100 godina skautizma u svijetu, 2007. godine, izdato je nekoliko poštanskih markica, moguće da se radi o tri markice. Na prvoj je lik Baden Pauela, sa skautskim krinom i znakom Saveza izviđača Srbije (na kojoj nema oznake nominalne vrijednosti). 
Na narednoj je predstavljena grupa izviđača u maršu, sa znacima skautskog i izviđačkog pokreta kao i busolom (nominalne vrijednosti 20 dinara). 

Na idućoj markici predstavljeni je plovidba izviđača kanuom, sa skautskim i izviđačkim znakom kao i dijelom standardne skautske uniforme (nominalne vrijednosti 46 dinara).

Osim ovih markica, izdata je i prigodna koverta prvog dana sa izviđačkim motivom i žigom, na čijoj poleđini je odštampan prigodan tekst na srpskom i engleskom jeziku.

Poštanskom markicom obilježeno je i 100 godina izviđačke organizacije Srbije, 2011. godine. Marka se pojavila u prodaji 06.05.2011. godine na godišnjicu osnivanja prve čete izviđača u Beogradu i Srbiji koja je nosila ime "Jelen", štampana u 100.000 primjeraka. Prikazan je izviđački logor i znak Saveza izviđača Srbije, sa tekstom „100 godina“ ispisan stilizovanim konopom (nominalne vrijednosti 22 dinara). 

Tim povodom, izdata je i markica sa likom osnivača Dr. Miloša Popovića, kao i skautskim i izviđačkim znakom i kompasom (nominalne vrijednosti 20 dinara). Prvi dan obilježen je i kovertom sa izviđačkim motivima i žigom, sa prigodnim tekstom odštampanim na poleđini na srpskom i engleskom jeziku.
Sa desne strane u prvom i drugom redu su marke sa likom dr.Miloša Popoviće, osnivača izviđača u Srbiji kao i Baden Powel-a
Navedene markice i koverte sačuvao mi je i poklonio Dragan Vasić, iz Simin Hana, sa doživotnim boravkom u Beogradu. Uoči Prvog maja ove godine, ispijajući kafu na terasi njegovog stana na 11 spratu solitera na Voždovcu, koji je bliže nebesima nego li ulazu u zgradu, Dragan je polako iz svoje kolekcije odvojio mi po jedan nedostajući primjerak markica i koverti.  Dok se opraštao od primjeraka u njih je gledao zaljubljeno k'o u svoju simpatiju iz osnovne il' dobru glavicu kupusa na obližnjoj pijaci.

Umjetničku obradu marki ovih markica uradile su Marina Kalezić (akademski slikar), Nadežda Skočajić (dipl. grafički izajner) i Marija Dokmaković (akademski slikar-grafičar), dok je stručnu saradnju vodio Ljubiša Mančić, akademski vajar, načelnik Muzeja izvidništva IDC „Dr. Miloš Popović“ u Beogradu.

Prigodna markica u povodu Međunarodnog pohoda izviđača Srbije 1993. godine (čiji sam bio jedan od učesnika, tema za neki naredni tekst) izdata je u povodu akcije obilježavanja 75 godina od proboja Solunskog fronta. Na markici je predstavljen lik srpskog vojnika, boje srpske zastave i znak Saveza izviđača Srbije i ispisan tekst „Proboj Solunskog fronta 1918 – Međunarodni pohod izviđača Srbije“. 

Nema oznake nominalne vrijednosti, tako da se može zaključiti da se radi samo o prigodnoj markici suvenirskog značaja, ili su vođeni razgovori da to bude redovna poštanska markja u čemu se nije uspjelo. Iako nije izdata nikakva prigodna koverta, svi učesnici pohoda dobili su standardnu bijelu kovertu sa nalijepljenom markicom preštampanu prigodnim žigom sa tekstom „Otvaranje Srpske kuće na Krfu – Krf – 5. septembra 1993“.

Javno preduzeće BH Pošta Sarajevo u saradnji sa Savezom izviđača Federacije BiH izdalo je u 2002. godini markicu sa motivom izviđačkog logora i znakom Saveza (nominalne vrijednosti 0.50 eura). S obzirom na godinu izdavanja, za pretpostaviti je da se radi o obilježavanju 50 godina prvog javnog nastupa izviđača u BiH. Prvog dana prodavala se i prigodna koverta na kojoj je preko markice udaren žig sa tekstom „“Prvi dan – Izviđači 02.04.202 – Prvi dan“.
Izdavanje markice pratilo je i izdavanje posebnog Biltena, na čijoj je naslovnoj stranici predstavljena markica, a na unutrašnjim tekst ispisan jezikom naroda BiH i engleskim jezikom, koji je pripremio Mirsad Hajdar, generalni sekretar SIF BiH.

Od dobro obaviještenog autora, na stranici Wikipedije predstavljene su i neke druge markice sa našeg područja. Pokušao sam u razgovoru sa Boškom Vasićem iz Petrova da dobijem više podataka o markicama Republike Srpske i BiH, ali interesantno da i on nije znao da su uopšte izdate.

Europske poštanske uprave udružene u PostEurop – Udruženje evropskih javnih poštanskih operatora, svake godine izdaju prigodne poštanske marke na zajedničku temu koju određuje PostEurop. Sva te marke izlaze pod zajedničkim nazivom Europa, a tema serije maraka "Europa" 2007. bila je 100 godina skautizma. To je vjerovatni razlog zbog čega su nacionalne poštanske organizacije izdale markice a nama su one promakle:
Kosovo i Metohija
 Republika Srpska


Bosna i Hercegovina
                                     
   

Crna Gora

 

 Makedonija

 HrvatskaU Biltenu Saveza izviđača Hrvatske broj 513 od maja 2007. godine, Mihaela Rubeša -

vršiteljica dužnosti Načenika za PR, predstavila je poštanske markice sa izviđačkim motivima:


Hrvatska pošta je na temu 100 godina izviđaštva izdala dvije marke u sutisku koje su u prometu od 16. travnja 2007. Autorica tih markica je Alenka Lalić, dizajnerica iz Zagreba. Vrijednost markice je 3,50 kn i izdane su u 200.000 primjeraka.  Motivi na poštanskoj marki predstavljaju:
 -        motiv golubice – simbola mira – kao osvrta na znatan doprinos izviđaštva

unapređenju mira u svijetu.

-        znak Svjetskog izviđačkog pokreta

-        izviđačka marama je predmet koji izviđače čini prepoznatljivim i svaki

izviđač u svijetu nosi je oko vrata. Svezan je u čvor prijateljstva (ovaj čvor

svakom izviđaču veže prijatelj i on se nikad ne razvezuje).

Europska pošta je hrvatske markice, uz još 15 maraka zemalja Europe predstavila

na Evropskoj konferenciji 9. svibnja 2007. godine.


U nekim zemljama postoje udruženja čiji se članovi bave sakupljanjem poštanskih maraka sa iziđačkim motivima.

Znak Međunarodnog udruženja izviđača filatelista, osnovanog u SAD, 1951. godine.
Međunarodno udruženje izviđača filatelista (engl. SOSSI – Scouts on Stamps Society International), osnovano 1951. godine, je neprofitna organizacija čiji se članovi bave sakupljanjem maraka, koverata i drugih poštanskih vrednosti koje prikazuju izviđačku organizaciju ili imaju nekakvu drugu vezu sa njom. Sedište ove orgnizacije je u Vašingtonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Klikom na web stranicu www.sossi.org može se dobiti mnoštvo informacija na ovu temu, jedini problem je što dio informacija mogu dobiti samo članovi društva odnosno korisnici koji uspiju da se prijave (što meni nije uspjelo a jeste mom straijem drugaru Vesku).

Otvaranjem stranice “Scout i Vodič” 2007 možete pronaći dio gore predstavljenih poštanskih markica izdatih te godine u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Makedoniji, kao i drugim državama. Vrijedi pogledati.

Možda je ovo prilika da, nakon što prelistamo naše kolekcije izavirimo u arhive, na stranicama našeg bloga predstavimo i druge izviđačke relikte: ploče, kasete, razglednice, značke....

Goran Rubil

2 comments:

Ljuba Radulović said...

Jako lep prilog

Vladimir Petkovic said...

pozdrav ima neko neke za menjanje skupljam ih sa ovim motivom iz celog sveta