Sunday, 30 January 2011

EVO I MOSTARACA NA BLOGU – Taib Šantić

Javio nam se i Taib Šantić, jedan iz garde poznatih mostarskih izviđača. Dugogodišnji član OI “Midhat Hačam” napisao je sljedeće:

Evo napokon da ispunim obećanje da ću se jednog dana javiti i poslati nekoliko slika za blog. Pokušaću komentirati svaku sliku, a vi odaberite što se može postaviti…”

Slika br. 1: nastala je 1972, poslije otvaranja Četvrte smotre SIBIH-a u Čapljini (Dretelj). Na slici su izviđači Mostara i tadašnji predsjednik SIJ-a Ratko Vujović-Čoče. Do njega je Zora Korda, naš starješina na Smotri, a ja sam ovaj dječak između njih dvoje.

Slika br. 2: Učesnici kolonije poletaraca i pčelica O. I. "Midhat Hačam", Klek 1975.

Slika br. 3: Dio učesnika IPV "Ilegalac", 1972. kolektivna posjeta kasarni u Rajlovcu

Slika br. 4: Izviđači BiH pred odlazak na svečano otvaranje 6. smotre SIJ-a – Petrova Gora 1975. Na slici su članovi štaba BiH izviđača na Smotri i zastavnici odreda učesnika. Ne sjećam se svih, ali znam da je prvi s desna Sado Danon, izviđač od 1952. godinestarješina mostarskih izviđača, dok ove starije planinke se ne mogu sjetiti, a do nje sam ja, tada načelnik OSI Mostar, a do mene legendarni Slavko Butina (pokoj mu duši). Sa lijeve strane, imena se ne mogu sjetiti, sekretarica štaba i starješina banjalučkih izviđača…

Slika br. 5: Na Smotri SIJ-a, Petrova Gora '75. Posjeta izviđača BiH izviđačima Crne Gore: vjerujte, sve poznajem na slici, osim ovog Crnogorca koji me zagrlio… doduše, u pjesmi Smotre, koju je napisao naš Mostarac i voditelj ansambla "Mostarske kiše" Mišo Marić – njih smo pozvali kao učesnike koncerta na svečanom otvaranju – išao je tekst: "… drug do druga, brat do brata, veliko se kolo hvata…"


Slika br. 6: Dio mostarskih izviđača na 6. smotri SIJ-a sa gostima poslije svečanog otvaranja, ispred kapije logora napravljene u obliku Starog mosta, na kojoj je stajalo pet zastavnika mostarskih odreda, a na slici između ostalih je tadašnji predsjednik SIJ-a, naš Mostarac, Radmilo-Braca Andrić…Z-D-R-A-V-O! + 3 × zdravo!

Taib Šantić

Thursday, 27 January 2011

Nekad bilo… Bećko Gribajčević

SVI NAŠI MARŠEVI TRAGOM PARTIZANA SUTJESKE

Tradicija naših marševa pod nazivom „Vječno huči Sutjeska“ počinje 1978. godine. Cilj je uvijek bio – stići na Tjentište.
Legendarnoj dolini prilazili smo iz dva glavna pravca: sa sjeverozapada od Kalinovika ili Miljevine, preko Lelije i Zelengore i sa jugoistoka sa Šćepan-polja, odnosno Mratinja, preko Vučeva. Na ovim glavnim pravcima svake godine odabirali smo, koliko je to moguće, različitu maršrutu, pa se dužina marša kretala između 30 i 40 km. Ovo rastojanje od mjesta polaska do Tjentišta prelazili smo za dva dana, uz jedno konačenje na stazi i jedno konačenje na Tjentištu.
U dotadašnjim marševima učestvovalo je preko 150 izviđača i planinki, od kojih su neki na njima učestvovali i više puta. Na žalost, nemamo preciznu evidenciju učesnika svakog pojedinog marša jer nismo vodili tu evidenciju.

Maršrute „Vječno huči Sutjeska“ od 1978. do 1986. godine:

1978.
Mratinje – Prepeličje – Poljana – Suha gora (bivak)
Suha gora – Lokva dernečište – Mrkalj klade – Dragoš sedlo – Čavlovo vrelo – Sutjeska kod mosta na Priboju – Tjentište.

1979.
Kalinovik (Jažići) – Konjske vode – Palež – Mrčin kolibe – Pašina poljana (Balinovac) (bivak)
Pašina poljana – Stari katun


– Crno jezero – Ljubin grob – Javorak – Gornje bare – Donje bare – Suha – Tjentište

1980.
Kalinovik – Konjske vode – Palež – Čekrk (bivak)


Pašina poljana – Stari katun – Crno jezero


– Ljubin grob – Pašina poljana (Balinovac)


– Javorak – Gornje bare – Donje bare – SuhaTjentište


1981.

Mratinje – Poljice – Stubice – Poljana – Suha gora (bivak)
Suha gora – Mrkalj klade – Dragoš sedlo – Ravno borje –
Tjentište (na maršu su učestvovali i gosti iz Labina)

1982.
Kalinovik – Konjske vode – Palež – Čekrk – Pašina poljana (bivak)
Pašina poljana – Sremaška luka – Crno jezero – Ljubin grob – Lučke kolibe – Bukovina – Hrčavka – Milinklade – Savin grob – Tjentište

1983.
Održana je VII smotra izviđača Jugoslavije na Tjentištu, na kojoj je učestvovao i naš odred, te je taj boravak zamijenio naš marš.1984.
Kalinovik – Konjske vode – Palež (bivak)
Palež – Čekrk – Pašina poljana– Crno jezero – Ljubin grob – Lučke kolibe – Bukovina – Hrčavka – Milinklade – Savin grob – Tjentište (na maršu učestvovala i gradska škola)

1985.
Mratinje – Poljice – Stubice – Poljana – Suha gora (bivak)
Suha gora – Mrkalj klade – Dragoš sedlo – Borovno – Tjentište


1986.
Miljevina – s. Rataj – dolinom r. Oteše – Čekrk – Pašina poljana (bivak)
Pašina poljana – Sremaška luka – Ružin polje – Ljubin grob – Nabojne – Javorak – Gornje bare – Donje bare – Suha

– Tjentište


Na Tjentištu – s lijeva na desno: Bećir Gribajčević, Osman Gribajčević, Mladen Popović i Sreten Veličković


SPISAK MOGUĆIH UČESNIKA MARŠA „VJEČNO HUČI SUTJESKA“ OD 1978. DO 1986. GODINE
1. Abdurahmanović Haris
2. Aganović Emir
3. Ahmethodžić Adnan
4. Alaupović Radovan
5. Alibegović Alen
6. Alibegović Alma
7. Aličić Admir
8. Aličić Amela
9. Ambrožić Željka
10. Amidžić Igor
11. Andrijašević Veljko
12. Arkoš Kornej
13. Arnautović Andi
14. Avdibegović Damir
15. Bajraktarević Haris
16. Baković Željka
17. Banduć Željko
18. Banović Ljilja
19. Bašić Dražen
20. Bibezić Bakir
21. Bibezić Damir
22. Bjelica Isidora
23. Bogavac Jelena
24. Bosiljčić Srđan
25. Bošnjak Saša
26. Čeprnić Stela
27. Čuljević Burhan – gost
28. Dedić Amir
29. Dizdarević Nedim
30. Drnda Senad
31. Đekić Nevena
32. Filipović Aida
33. Glavočević Sanja
34. Glavočević Saša
35. Gojanović Vlado-Žilo
36. Gribajčević Alzir-Gliša – gost
37. Gribajčević Bećir
38. Gribajčević Denis
39. Gribajčević Osman – gost
40. Grubešić Silva
41. Grubešić Slaven
42. Hadžiahmetović Elma
43. Hadžić Mufid
44. Hadžić Rusmir
45. Hadžić Zlatan
46. Halilović Samir
47. Ilić Nenad
48. Ilić Siniša
49. Islamović Damir
50. Jahić Edin
51. Jahić Sead
52. Jerković Jasna
53. Kemenc Siniša
54. Kisin Saša
55. Klobučar Sanja
56. Kljenak Darko
57. Kljenak Dijana
58. Koljević Srđan
59. Konaj Lorenc
60. Kremenjaš Lado
61. Križanić Ivana
62. Lakić Zlatan
63. Latifić Mustafa – gost
64. Latinović Mladen
65. Levi Zoran
66. Likić Gordana
67. Lukač Dragan
68. Maglajlić Lada
69. Maslo Armin
70. Maslo Samir
71. Mašić Sabahudin
72. Mataruga Dragan
73. Mataruga Duško
74. Matić Marina
75. Melez Alija – gost
76. Melez Nedžad – gost
77. Milak Dijana
78. Miličević Neven
79. Milić Svjetlana
80. Nukić Edin
81. Pašić Sanela
82. Pavlak Slaven
83. Pavlak Zdeslav
84. Pavlović Sanja
85. Pejović Tatjana
86. Polić Zoran
87. Popović Darko
88. Popović Goran
89. Popović Mladen
90. Popović Zlatko
91. Popović Zoran
92. Poričanin Elvir
93. Radulović Zoran
94. Rončević Zlatan
95. Saračević Igor
96. Saračević Ines
97. Sekulić Tatjana
98. Simović Zoran
99. Skrobanović Samir
100. Smajlović Muhamed
101. Solomunović Predrag
102. Stojaković Dejan
103. Stojanović Vesna
104. Sućeska Suad
105. Šantić Vanja
106. Šećibović Edin
107. Šljivo Nedžad
108. Tomašević Marina
109. Tomašević Željka
110. Trišić Goran
111. Ugrinčić Armin
112. Vasiljević Željko
113. Veličković Neda
114. Veličković Nenad
115. Vidaković Tanja
116. Vukčević Ranka
117. Vukobrat Darko
118. Vukota Boriša
119. Vukota Siniša
120. Vulina Vladan
121. Zijadić Elvedin
122. Zirojević Srđan
123. Židić Adnan
124. Živković Zoran
125. Živković Željko
126. …


Napominjemo da fotografije nisu poredane po godinama, jer za mnoge nemamo podataka. Očekujemo da će se učesnici javiti i dešifrovati imena učesnika, datume te dati svoj komentar.

Sunday, 23 January 2011

NOVOSTI IZ SKAUTIZMA

Vjerujemo da ste sa pažnjom pratili ranije priloge koje su na blog slali Emira Kršlak, Goran Rubil, Zlatica Banović, Vladimir Osipov… o skautizmu kao pokretu, džemboriju, sličnostima i razlikama sa izviđačima. Ovog puta nastavljamo ovu tradiciju, pa se narednim prilogom javio Dragan Petrović-Buco. Pogledajte:


Upravo je završena najveća svjetska skautska manifestacija – 11. svjetski susret mladih skauta u Blumenau, Brazil, a uporedo je održavana 39. svjetska skautska konferencija u Kuritibi (Curitiba) u Brazilu. Skauti Slovenije preuzeli su ulogu domaćina za 12. skup mladih skauta svijeta, zakazan za 2014. godinu na predjelima planine Rogla, Slovenija. Uporedo će se održati i 40. svjetska konferencija skauta u prelijepom Ljubljana Exhibition and Convention Centre (Gospodarsko razstavišče, tj. Privredno sajmište, u Ljubljani).

Ovih nekoliko fotografija preuzeto je sa službenog veb-sajta "World Scout Conference and Youth Forum 2014 Ljubljana".
Zbog kratkoće vremena, toliko za danas jer moj "poslodavac" postaje nervozan.
Pozdrav od Buce
(bilo bi lijepo dodati iz Brazila a ne iz brutalno hladnog Saskačevana – Kanada)
P. S.: Ovo je samo uvod u serijal priloga koji slijede.
Blog SA izviđači.

Wednesday, 19 January 2011

DNEVNIK IZVIĐAČKOG ŠKOLARCA – Miroslav Antevski – I deo

.
Ovo je dnevnik jednog školarca. Ne običnog. Bila je to izviđačka škola.
.
„REPUBLIČKA ŠKOLA ZA NAČELNIKE ODREDA“,
PALE 1970. godine.

.
Priča ovog dnevnika je neobična i duga 40 godina. Svi mi smo pregledali naše stare albume, stare arhive, u potrazi za tragovina minulih godina naše mladosti i izviđača. Uspomene su navirale, a sa njima i ponos što smo tada bili deo ove organizacije, što smo nosili izviđačku uniformu, što su nam stare, požutele knjižice pune izviđačkih „trofeja“.
Ovaj dnevnik je četrdeset godina čekao svog autora. Selio se iz grada u grad, iz kutije u kutiju, sa vidnog mesta u neki budžak.
A onda, u nekom budžaku čika-Ratka Todovića, našao ga je Mića Todović i doneo meni. Možda će biti interesantno za naš blog.
Prvo sam pomislila da bi bilo interesantno pronaći autora. Telefoni, stari izviđači, Dragan, Risto, čika Blagoje i jednog dana čujem:
.
„Dobar dan. Ja sam MIROSLAV ANTEVSKI.“
.
...
Danas je, konačno, dnevnik u rukama svog autora, a kod mene slike, izviđačka knjižica…
Sada neka dnevnik priča o jednom mladom izviđaču sedamdesetih, o izviđačkoj organizaciji tog vremena. Pročitajte ga, interesantan je. U njemu će se naći i drugi izviđači, polaznici škole, ali i instruktori.
Kao i svaki dnevnik, i ovaj ćemo pisati, odnosno čitati, malo po malo.
.
Nastaviće se…
.
posted by Zlatica

Sunday, 16 January 2011

OTIŠLA JE I JELENA

Redakcija BLOGA se izvinjava zbog kašnjenja ovog priloga. Iz opravdanih razloga prilog objavljujemo sa znatnim zakašnjenjem. Molimo sve ožalošćene da uvaže ovu ispriku.

Ja lično smatram da nikada nije kasno i da u našem BLOGU uvijek mora biti mjesta za likove kao što je bila Jelena Parezanović-Dizdarević.

Poslije 7 dugih i teških godina borbe, popustila je pred teškom bolesti. Otišla je još jedna planinka-brđanka iz Čičinog odreda. Ugasila se iskra u oku koja je uvijek najavljivala nova iznenađenja, smicalice i frku na akcijama. Puna akcije i dinamike, iskrenog drugarstva i spremnosti na pomoć, ostavila je dubok pečat na sve koji su je poznavali. Ja sam imao sreću i zadovoljstvo da me, iako mlađeg, prihvati za prijatelja i saradnika u mnogim dobronamjernim nestašlucima, koji su redovno završavali bez problema i na zadovoljstvo svih prisutnih.
Na žalost (moju), pred kraj zimovanja na Bobovcu 1965. g. uhvatili su me da pušim i kao maloljetnika me kaznili, isključenjem iz odreda. (Neću im nikad oprostiti.)
Naše druženje se tako svelo na povremene susrete, ali uvijek srdačne i vesele.
Život nas razbaca na sve strane, ali opet smo se ponekada viđali.
Sve do odvratne i tužne vijesti.


Bila mi je čast i zadovoljstvo što sam te poznavao i mogao se smatrati tvojim prijateljem. Svaki trenutak u tvom društvu bio je veseo i zabavan. Pamtit ću iskru tvog oka i sjećati se zajedničkih doživljaja, sa izuzetnim zadovoljstvom.

Siguran sam da ovako misle svi koji su te poznavali. Možda u nekom drugom životu (ako ga ima) popušimo zajedno, još neku cigaretu.

Ispred redakcije BLOGA:

Miroslav Topić-Cober

Saturday, 15 January 2011

Zimovanje – ZABRĐE, 17. 01. 1967.


Put do Zabrđa nije nam nepoznat. Prethodnog ljeta smo logorovali na istoj lokaciji. Istina, u zimskim uslovima, od Viteza do doma bilo je malo teže savladati put. Ipak sve je prošlo bez problema i odmah se uklapamo u predviđenu dnevnu zapovijest.Odmah, istog dana, formira se i počinje sa radom redakcija lista zimovanja "SABAHLI ĐERIDE", na čelu sa gl. urednikom, Dodoš Slobodanom-Miletom. List izlazi svakog dana, tako da će čitaoci glavne i najvažnije informacije o toku zimovanja moći propratiti iz nekoliko brojeva lista, koje objavljujemo u ovom prilogu.

Glavni i odgovorni urednik

SABAHLI ĐERIDE:

Slobodan Dodoš-Mile-LEMIPozdrav, Redakcija BLOGA

Tuesday, 11 January 2011

Neobjavljeni prilog naše saradnice – Zdenke Šulc

Vjerujemo da se sjećate priloga koje je slala Zdenka Šulc iz Osijeka; a ako ne, pogledajte njene priloge objavljene na blogu od 16. 06. i 08. 07. 2010. godine.

Đuro Koledić nam je proslijedio skenirane dijelove priloga koji je spremala i namjeravala da pošalje Zdenka. Opaka bolest ju je spriječila da nam ovaj prilog pošalje. Neka i ovo bude sjećanje na dragu planinku, saradnicu bloga.


10. 07. 2010.

Nedavno, kada je moj suprug Borna pronašao ranije izgubljeni 445. broj zagrebačkog Plavog vjesnika izdanog 04. 04. 1963., primijetila sam za sve nas zanimljivu 6. stranicu „Kraj logorske vatre“ Plavog vjesnika IZVIĐAČI, AKCIJE, SJEĆANJA. Raniji prilozi bloga SA izviđači o prvima odlikovanim Zlatnim javorovim listom sa zracima (odlikovanje SIJ-a), prvima odlikovanim Zlatnim izviđačkim prstenom (odlikovanje SIH-a) i prvima koji su proglašeni „Zaslužnim članom izviđačke organizacije“ (počasni naziv u SIH-u) potaknuli su me da predam ovaj prilog jer predstavlja pet istaknutih članova SIH-a koji su dobili među prvima neko od odlikovanja, naziv ili sve troje.
MIRJAM TECILAZIĆ, IVANKA DELAČ, DRAGOMIR ŠULC – PAPA ŠULC, SLAVKO BJAŽIĆ-BRKO I ANTUN GRGIĆ-UČO poznate su izviđačke starješine Splita, Bedekovčine, Osijeka, Zagreba (službenik SIH-a) i Županje. Mirjam, Papa Šulc i Učo do smrti su ostali u izviđačkoj uniformi, a mislim da je to bio i Brko (u svom srcu), iako se zbog bolesti zadnjih godina nije pojavljivao u njoj. Snimio ih je J. Egekher, crtač sve nacrtao, a tekstove i cijelu stranicu uredio Rudi Aljinović-Kićo, doajen starojugoslavenskih skauta u Hrvatskoj i izviđača SIH-a u NR Hrvatskoj i SR Hrvatskoj. I svaki je nešto uz logorsku vatru ispričao. To pročitajte u ovom prilogu. Stari izviđači SIBiH-a i drugih saveza izviđača bivšeg SIJ-a rado će se podsjetiti ove petorice, njihove dobrote, nesebičnosti, snage i čovječnosti u neprekidnoj toploj riječi ljubavi koja nas je nosila zajedno.ZDRAVO!ZdenkaU Dalju 11.01.1986. godine