Tuesday, 27 September 2011

KONAČNO USPOSTAVLJENA VEZA - Husein Drnda - 3 put4. SARAJEVSKI KLUB IZVIĐACKIH VODA"SKIV"


Za vrijeme zimovanja odreda Slaviša Vajner Čiča na Ozrenu kod Tuzle 25 januara 1958 godine održana je osnivačka skupština Skupštinu je otvorila Milana Langhofer i predložila dnevni red1. Izbor radnog predjedništva2 Uvodna riječ o osnivanju kluba i njegovim ciljevima3. Diskusija o radu kluba4. Izbor upraveKlub je dobio naziv Sarajevski klub izviđačkih vođa SKIV.Članstvo kluba sačinjavaju štabovi odreda.Ciljevi I zadatci· Da radi po Statutu izviđačke organizacije· Da se bavi problematikom organizacije· Da organizuje odredska i međuodredska takmičenja· Da koordinira rad odreda te da se radom u klubu izmjenjuju iskustva među članovima· Da rad u klubu obuhvata prošireni program sve tri zvijezde· Da instruktivno pomaže rad ostalih jedinica u odredima zadužujući svoje članove zइrad u jedinicamaDa organizuje kurseve i tečajeve i tako osposobljava rukovodeći kadar· Da organizuje predavanja I povremeno izdaje izviđačku štampu· Da pomaže i kontroliše organiyaciju izleta i bivaka u odredima· Da izabere i predloži mjesta za logore· Da obzirom na vaspitnu ulogu igara i organizacije istih za mlađe članove izviđačke organizacije radi na izradi Zbirke izviđačkih igara sa uputstvom za njihovo izvođenje
Prvi aktivni članovi kluba
Dragan Cikota, Bečir Gribajčević, Vojna, Nada, Milojević, Zoran, Fuad Šišić, Eduard Ekart, Vera, Dzananovič Velija, Toperic i Husein Drnda5.BULJARICA
Logorovanje u mjestu Buljarica na crnogorskom primorju održano je 1960 godine. Buljarica se nalazi 2 – 3 km juzno od mjesta Petrovac. Ja sam također bio u sastavu konačara, ali sam imao poseban zadatak da dopremim drva i neke materijale za logor. Starješina odreda Slaviša Vajner – Čiča, Ćosović Dušan dao mi je prije odlaska na zadatak zapečaćenu kovertu koju sam trebao predati starješini vojne jedinice smještene u Kuparima kod Dubrovnika. I ja sam krenuo na put, naravno “ćirom”. Cijelo vrijeme za mene tog predugog putovanja brinuo sam se kako ću izvršiti povjereni zadatak. Međutim sve je bilo u redu, dobili smo kamion, utovarili drva i ostalo i vozač i ja krenuli za Buljarice. Ostali konačari stigli su ranije, i konture logora već su bile vidljive.

U svom prilogu „Kad izviđači grade puteve“ od 11.12.2008 Vladimir Osipov tačno navodi godinu (1960) održavanja logorovanja Buljarica. Međutim u jednom prilogu Buljubašic Midhat-Šilja navodi i godinu 1961-logorovanje Petrovac। Naime nisam siguran da li je nakon Buljarica ponovljeno logorovanje u Petrovcu 1961 godine, ili se radi o zamjeni nazivnih mjesta logora (zbog blizine). 1961 godine nisam bio na logorovanju jer sam te godine učestvovao u sastavu studentske brigade na izgradnji autoputa E-75 kod mjesta Markovac (južno od Velike Plane) u Srbiji।
Husein Drnda
Friday, 23 September 2011

IZ ISTORIJE IZVIĐAČKE ORGANIZACIJE - Borna Šulc-

„Javorov list“ (glasilo Saveza izviđača Jugoslavije) broj 4 od 1।oktobra 1979। na stranici 5 objavio je zajedno sve odlikovane u SIJ-u u toj godini. Primjenjivao se Pravilnik o dodjeli odlikovanja u Savezu izviđača Jugoslavije donesen na IV izbornoj konferenciji Saveza izviđača Jugoslavije 10.decembra 1978. u Beogradu. Odlikovanje SIJ-a „Zlatni javorov list sa zracima“ dodjeljivaose na prijedlog republičkih i pokrajinskih saveza izviđača i moglo se dobiti samo jedanput.

Prema Članu 2. Ovog Pravilnika
„ ... „Zlatni javorov list sa zracima“ (i diploma uz njega)dodjeljuje se onim članovima koji su za posljednjih pet godina pokazali posebne rezultate u ostvarivanju ciljeva i zadataka izviđačke organizacije Jugoslavije i u obavljanju zadataka od interesa za cijelu izviđačku organizaciju.

„Zlatni javorov list sa zracima“ dodjeljuje se izviđačkim odredima koji su za posljednjih pet godina postigli naročite uspjehe u provođenju programskih zadataka organizacije u proširnju utjecaja organizacije na sredinu gdje organizacija djeluje.


„Zlatni javorov list sa zracima“ dodjeljuje se općinskim savezima izviđača koji su za posljednjih pet godina postigli izuzetne rezultate u izvođenju širih izviđačkih akcija, stvaranju novih jedinica i povezivanju akcija i djelatnosti organizacija s problemima zivota i
rada komune


Republički i pokrajinski savezi izviđača mogu svojim pravilnicima regulirati da je za odlikovanje „Zlatni javorov list sa zracima“ potrebno ispuniti i uvjete dobivanja odlikovanja „Srebrni javorov list sa zracima“ i druga odlikovanja i priznanja koja se dodjeljuju u republičkim i pokrajinskim savezima. ...“

SAVEZ IZVIĐAČA JUGOSLAVIJE PREDSEDNIŠTVO

Na osnovu Pravilnika o dodeli odlikovanja u Savezu izviđača Jugoslavije Predsedništvo Konferencije Saveza izviđača Jugoslavije na svojoj 3. Sednici održanoj 27. Juna 1979. godine u Beogradu donosi


ODLUKU BROJ 17. O DODELI ODLIKOVANJA „ZLATNI JAVOROV LIST SA ZRACIMA“ ISTAKNUTIM IZVIĐAČKIM AKTIVISTIMA I ORGANICACIJAMA


1.
KAZAZIĆ ISLAM – MOSTAR,
2. ŠTAJERER MARIJO – MOSTAR,
3.
ŠIPOVAC RISTO – SARAJEVO,
4.
MARKOVIĆ MIĆO – TUZLA,
5.
MARKOVIĆ CVIJETIN – TUZLA,
6.
RIBIĆ SAFER – NEMILA,
7. TRIVIĆ MILE – BOSANSKA DUBICA,
8. DONEV ALEKSANDAR – SKOPJE,
9. IZVIDNIČKI PARTIZANSKI ODRED „STRAŠO PINDŽUR“ – SKOPJE,
10.
PETROVSKI PERO – SKOPJE,
11.
SAVEZ IZVIĐAČA OPŠTINE VOŽDOVAC – BEOGRAD,
12.
SAVEZ IZVIĐAČA OPŠTINE NEGOTIN – NEGOTIN,
13.
SAVEZ IZVIĐAČA OPŠTINE PIROT – PIROT,
14.
ODRED IZVIĐAČA „SAVA KOVAČEVIĆ“ – BEOGRAD,
15.
CRVAK MIRKO – ŠABAC,
16.
MILOŠEVIĆ VELJA – ŠABAC,
17.
ERDELJANOV MILICA – BEOGRAD,
18.
JOVANOVIĆ – MLADEN,
19.
BAŠIĆ ANTE – BEOGRAD,
20.
CVIJOVIĆ MILENA – BAJINA BAŠTA,
21.
IVANOVIĆ RADOVAN – BAJINA BAŠTA,
22.
KOSTIĆ VASILIJE – NIŠ,
23.
DENIĆ MILAN – NIŠ,
24.
RADIVOJEVIĆ RANKO – NIŠ,
25.
BOŠKOVIĆ VLADA – ĆUPRIJA,
26.
KUSIĆ MIRKO – SPLIT,
27.
KAMENAR DUŠANKA – ZAGREB,
28.
KATIĆ MARIJA – ZAGREB,
29.
ODRED IZVIĐAČA „SLOBODAN ŠKEROVIĆ“ – TITOGRAD,
30.
CEROVIĆ JOVAN – NKŠIĆ,
31.
ODRED IZVIĐAČA „BRANKO BAJIĆ“ – NOVI SAD,
32.
ODRED IZVIĐAČA „BOŠKO PALKOVLJEVIĆ–PINKI“ – SREMSKA MITROVICA,
33.
BALUNOVIĆ IVAN – SUBOTICA,
34.
ŽIVKOVIĆ RADISLAV – BELA CRKVA,
35.
KNEŽEVIĆ VOJISLAV – BAČKO DOBRO POLJE,
36.
DOKIĆ ZORAN – NOVI SAD,
37.
ODRED ROŽNIK – LJUBLJANA,
38.
ODRED ZLATOROG – LJUBLJANA,
39.
JANEZ KAVAR – KRIŽE,
40.
JANEZ KIRN – ILIRSKA BISTRICA,
41.
VILKA KRŽIŠNIK – KOPER,
42. MILA OMAN – ŠKOFJA LOKA,
43
.
RADOŠEVIĆ SLAVKA – LJUBLJANA।

„Javorov list“ (glasilo Saveza izviđača Jugoslavije) broj 3 od 15. jula 1980. na stranicama 8 i 9 objavio je po republikama i pokrajinama sve odlikovane „Zlatnim javorovim listom sa zracima“ u SIJ-u te godine u odluci broj 19. Od odluke broj 17. do odluke 19. prošlo je 11 mjeseci i 24 dana, a nemamo odluku broj 18., i molim one koji čitaju ovaj prilog da se u vezi iste jave svojim komentarom. Možda je donešena na 4. Sjednici Predsjedništva K SIJ-a ili drugom prilikom? Na žalost, u odluci broj 19. nisu navedena mjesta stanovanja ni sjedišta odlikovanih pojedinaca, odreda i oćinskih saveza: iz SIBiH-a 1.,2. i 3., iz SIM-a 1.,2.,3.,5., i 7., i iz ZTS niti jednom. Tko ih poznaje i zna odakle su, ovo može dopuniti komentarom.


KONFERENCIJA SAVEZA IZVIĐAČA JUGOSLAVIJE


„ZLATNI JAVOROV LIST SA ZRACIMA“

Za izuzetne uspehe u ostvarivanju Programa Saveza izviđača Jugoslavije i za obavljanje zadataka od interesa za celu izviđačku organizaciju, Konferencija Saveza izviđača Jugoslavije, na svojoj 5. Sednici održanoj 21.06.1980. godine u Beogradu, donosi

ODLUKU BROJ 19.

O DODELI ODLIKOVANJA „ZLATNI JAVOROV LIST SA ZRACIMA“ ISTAKNUTIM IZVIĐAČKIM AKTIVISTIMA I ORGANIZACIJAMA


Iz Saveza izviđača Bosne i Hercegovine

1. ODRED IZVIĐAČA“MLADI RADNIK“
2.
OPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA IZVIĐAČA
3.
IBIŠEVIĆ ESAD
4.
USTALIĆ SABAHUDIN – Banja Luka
5.
MIJIĆ MLADEN – BANJA LUKA
6.
RIZAH BISER – Doboj

Iz Sojuz na izvidnici na Makedonija

1.
ODRED „METODI MITEVSKI – BRICO“ – BRICO
2.
TRAJČE ČERPNALKOVSKI
3.
NIKOLINA KOTUŠEVA
4.
SRETENOVSKI PAVLIMIR – KIČEVO
5.
DUŠKO STOJČEVSKI
6.
DOBRI VELIČKOVSKI – SKOPJE
7.
RODOLJUB NASEVSKI

Iz Zveze tabornikov Slovenije

1. ODRED „BRIN“
2.
ODRED „BRISTIŠKI GAMSI“
3.
ODRED „BISTREGA POTOKA“
4.
BORUT CERKVENIĆ
5.
PAVEL KOVAČIĆ
6.
DRAGO SIMČIĆ

Iz Saveza izviđača Srbije
1.
ODRED „DRAGOSLAV ĐORĐEVIĆ – GOŠA“ –SMEDEREVSKA PALANKA
2.
BOŽIDAR JOVANOVIĆ – BOR
3.
MILORAD ILIĆ – LESKOVAC
4.
KALABA MLADEN – BEOGRAD
5.
KRSTIĆ ILIJA – NIŠ
6.
LAZĆ DRAGOJE – TRSTENIK
7.
RADENTINAC MUHAREM – NOVI PAZAR
8.
SAVIĆ SLOBODAN – POŽAREVAC
Iz Saveza izviđača Hrvatske

1. SAVEZ IZVIĐAČA OPŠTINE NAŠICE – NAŠICE
2.
ODRED IZVIĐAČA „IVO LOLA RIBAR“ – OSIJEK
3.
DALŠAŠO ANTUN – NAŠICE
4.
JURAČIĆ–JOVANOVIĆ JASNA – SAMOBOR
5.
KANCIJAN IVANKA – ZAGREB
6.
HRAŠOVEC ALOJZ – ZADAR
7.
ROSANDA VLADO – PULA
8.
KRIŠTOFOR SERGIO – RIJEKA
9.
OŽANIĆ BORIS – SLAVONSKA POŽEGA
10.
VULETA IVICA – ZADAR
11.
KOVAČEVIĆ TOMISLAV–LEVI – CRIKVENICA
12.
ŠKROBONJA BRANKO – RIJEKA
13.
BEDEKOVIĆ ZDENKO – NOVA BUKOVICA

Iz Saveza izviđača Crne Gore

1. SLOBODAN KALEZIĆ –TITOGRAD
2.
VUČETA ŠĆEKIĆ – PLJEVLJA
3. PEAN BORIS – TIVAT
4.
BASEKIĆ MILOJE – BIJELO POLJE
Iz Saveza izviđača Vojvodine

1. ODRED IZVIĐAČA „STEVAN DEANOV“ – BAČKO GRADIŠTE
2.
VIŠNJIČKI MILOŠ – NOVI SAD
3.
SERAFIMOVIĆ STEVICA – RUMA
4.
ĐURIČIN STEVAN – NOVI BEČEJ
5.
LEMAJIĆ MILORAD – SREMSKA MITROVICA
6.
ODRED IZVIĐAČA „BRAĆA GARABANTIN“ – NOVI SAD
Iz Saveza izviđača Kosova

1. SEIDE VESELI – PRIŠTINA
2.
RIDVAN JUSUFI – PRIŠTINA
3.
ISA OSDAUTAJ – DEČANE
4.
DRAGICA REPČIĆ – PRIZREN
5.
MUSTAFA ŠPRESA – GNJILANE
6.
JAHJA LUKA – PEĆ
7.
ISMAIL DALMATI – KOSOVSKA MITROVICA
8.
ISMET GAŠI – VITINA
PREDSEDNIK KONFERENCIJE SAVEZA

IZVIĐAČA JUGOSLAVIJE
ZDRAVKO KRVINA


PRILOG PRIPREMIO
BORNA ŠULC
-Nastavlja se-

Monday, 19 September 2011

KONAČNO USPOSTAVLJENA VEZA- 2 DIO - Husein Drnda

3. LOGOROVANJE BERKOVINA 1957

Logorovanje Berkovina blizu mjesta Pjenovac održano je 1957 godine. Izbor lokacije bio je izvanredan, kako po značaju mjesta tako i po predivnoj okolini i prirodi. U Pjenovcu je prekinut život Slaviše Vajnera-Čiče čije ime je s ponosom nosio naš odred. .Bio je komandant I. Romanijskog partizanskog odreda, oličenje hrabrosti i pravde i ostao narodna legenda. Po struci inženjer (diplomirao tehničke nauke u Zagrebu) Slaviša je 1936 godine iz Banja Luke prešao u Sarajevo gdje je bio sekretar Udruženja inženjera. Poslije okupacije Kraljevine Jugoslavije odlazi na Romaniju gdje organizuje narodni ustanak. Sredinom januara 1942 Romanijski odred povlači se iz Han Pijeska, gdje je bio glavni štab NOP BiH, prema Olovu. U Pjenovcu na željezničkoj stanici gdje je odred prenoćio, 21 januara 1942 došlo je do iznenadnog napada daleko brojnijeg neprijatelja.Tu je poginulo 59 partizana, među njima i Milan Ilić-Čiča komandant V. Šumadijskog bataljona. Kako je i Milan Ilić imao isti nadimak često se kod imena Slaviša Vajner-Čiča dodaje romanijski. Ukazom AVNOJ-a Slaviša Vajner proglašen je dana 25.11.1944 za narodnog heroja.

U podnožju planine Javor na dionici koja veže Olovo i Han Pijesak smješten je Pjenovac udaljen 10 km od Han Pijeska. Logor Berkovina postavljen je na jednom proplanku iznad kojega je prolazila uskotračna pruga koja je vezivala Olovo i Han Pijesak. Drugu stranu proplanka omeđivala je rječica.
Olga Duraškovi
ć u prilogu od 22.09.2007 objavila je i nekoliko fotografija sa ovog logorovanja koje potiću sjecanje. S desna: Ekart Eduard (Edo); Olgin tata; Ekart Katica (Edina mama); Olgina mama; doktorica (logorski ljekar); Gojko Jovanović; Drnda Husein

Ja sam bio zadužen za snabdjevanje. Kako je pruga bila blizu logora naš glavni transport odvijao se ćirom“. U Sarajevu u direkciji željeznica uspjeli smo dobiti nalog da mašinovođe prilikom prolaska pored logora smanje brzinu kako bi mogli uskočiti, odnosno iskočiti i izbaciti robu. Han Pijesak bilo je mjesto snabdjevanja a i pošta za logor dolazila je na adresu “Logor izviđača odreda SVČ - Zadnja pošta Han Pijesak“. Tu je bilo i poljoprivredno dobro. Imali su gusto kiselo mlijeko u malim drvenim kacama, gusto, možeš ga rezati, nemožeš ga piti već samo kusati. Jednog dana izviđač Poljac Mustafa-Polja i ja rano ujutru oko 4 sata uskočili smo u voz i doputovali u Han Pijesak. Kako je bilo vrlo rano prodavnice i pošta nisu bile još otvoreni. Preko puta željezničke stanice nalazila se poljana iza koje je počinjala šuma. Na samom rubu šume ispod jedne jelke prostrli smo jutane vreće i doručkovali nešto hljeba i žutog (UNRA) sira. Zora je već svanula ali se nebo smračilo od oblaka, počela je grmljavina i sijevanje. Do otvaranja radnji i pošte bilo je još mnogo vremena, ipak smo se vratili pod trijem željezničke stanice. Ne dugo iza toga jedan grom udario je u područje ruba šume gdje smo doručkovali. Jednu jelku grom je zasjekao po visini a stablo se na tom dijelu bjelasalo. Nevrijeme je u međuvremenu prestalo, obavili smo kupovine i podigli poštu te smo imali vremena do polaska voza za Olovo (sa usporenom brzinom kod Berkovine). Siđemo mi preko proplanka do ruba šume i gledamo napuklu jelku. Pored stabla ostaci mrvica hljeba i žutog sira. Bila je to upravo ona jelka ispod koje smo sjedili prije nevremena.

Drnda Husein

Wednesday, 14 September 2011

"IZ KIĆINOG KOFERA" – Izviđački domovi na Palama – 2. dio

Nastavak slijedi. Mnogi izviđači Sarajeva se sjećaju da su svakog vikenda dolazili na Pale. Nemoguće je nabrojati imena svih onih koji su sa zadovoljstvom i radošću dali svoj puni doprinos izgradnji izviđačkih domova na Palama. Da nam je samo sadašnjih kovertabilnih moneta po broju zvižduka popularnog čire od pristiglih izviđača, od najmlađih do najstarijih, danas bi bili najprofitabilniji centar za sve mlade ljude na ovoj vazdušnoj banji. Pa ipak potrebno je spomenuti imena bar nekih čija imena su bila ispisana na ploči u ulazu u glavnu salu a koji su provodili sve svoje slobodne trenutke na izgradnji domova. Pozivam vas da svojim doprinosom pomognete da se njihova imena nađu kao dodatak ovom prilogu.
Maša Đikić je jedan od onih koji je sve svoje slobodno vrijeme provodio na obnovi domova. Svesrdnu pomoć pružao mu je i Grujo sa Pala.


Nadam se da će te bar nekoga od ovih pregaoca prepoznati na ovoj fotografiji.
A izgradnja domova svakim danom je sve više napredovala.


I dom jezaista poprimao obrise kakvi su bili zacrtani u planovima.

Izgradnjom izviđačkih domova na Palama počela je jedna nova era daljnjeg razvoja izviđačke organizacije Sarajeva i BiH, gdje su se odvijale decenije aktivnosti izviđača. Tako je u januaru 1974. godine, uz prisustvo zvanica kao i mnogih izviđaća svećano otvoren naš omiljeni dom.Jedan od mnogih organizovanih skupova načelnika odreda BiH.Na našu izviđačku žalost ovi objekti danas služe kao dio univerziteta na Palama. Ali o tome drugi put.Kićo Laganin

Saturday, 10 September 2011

KONAČNO USPOSTAVLJENA VEZA - Husein Drnda


Ako ste pratili naš blog, mogli ste primjetiti da se ime Huseina Drnde spominje u više priloga.Slučajno ili ne bio je moj prvi načenik III Romanijske čete u OI " Slaviša Vajner Čiča", kada sam tek postao izviđač. Uz njegovo ime me vežu uspomene na prve sastanke, izlete i moj prvi bivak na Plivinim jezerima koji nikada neću zaboraviti. Putem kompjutera odnosno našeg bloga javio nam se Huso i poslao nekoliko zanimljivih priloga koje ćemo uskoro i objaviti .Ovog puta objavljujemo njegovo javljanje kao i prilog o vodu "Jastreb".


Vesko

1. Drnda Husein – Pozdravi iz Beča

Moja kćerka Sanja poslala mi je poruku: tata pogledaj sliku na
http://vim-izvidjaci.blogspot.com/
Bila je to fotografija petog razreda Klasične gimnazije (iz 1955 god।)u okviru priloga ”Odista, bilo je to divno doba” koji je objavio Gribajčević Bećir u prilogu objavljenom u decembru 2010 godine. Interesantno je da su pet učenika tog razreda bili članovi odreda „Slaviša Vajner-Čiča“ (Starović Boriša, Šišić Fuad, Ekart Eduard, Gribajčević Bećir i Drnda Husein).
Tako sam ustvari saznao za blog SA-Izviđači. Bio sam prijatno iznenađen da ste pokrenuli ovaj blog kao i saznanje da je izviđački pokret nastavljen u našem gradu i Bosni i Hercegovini.
U međuvremenu pogledao sam dosta priloga koji oživljavaju sjećanja na te davne dane. Da, to vraćanje u prošlost karakteriše jedno vedro sjećanje na dio života a ne žal za prošlim danima i mladošću.

Provejava jedna zajednička nota priloga kao potvrda bezrezervne pripadnosti izviđačkom pokretu।Mislim da te generacije mogu biti ponosne na tu pripadnost obzirom na odnos izviđačkog pokreta prema prirodi koju smo upoznavali, volili ali i čuvali. Danas je situacija drugačija. Priroda je ugrožena najvećim dijelom aktivnostima ljudi a zagađivanje okoline se povećava što je dovelo da nepovoljnih promjena globalne klime i porasta prirodnih katastrofa. Jureći za profitom i materijalnim interesima u današnjoj strukturi društva čovjek se odnosi prema Prirodi na način da je želi prevazići umjesto da se prilagodi prirodnim granicama okoline. Taj negativni pristup većine ne treba da obeshrabri.

Mark Twain poručuje : „Kad god se nađeš na strani većine, to je znak da zastaneš i razmisliš“.
(Whenever you find yourself on the side oft he majority, it is time to pause and reflect”.)

Bez obzira na većinu, pojedinac i grupe mogu dati doprinos svojim aktivnostima na očuvanju prirode. Pokret izviđača svakako. Tim prije raduje činjenica da
izviđački pokret i dalje djeluje. Postavlja se pitanje kako možemo pomoći novoj generaciji na popularizaciji pokreta izviđača i njihovom radu u sadašnjm uslovima ? U najmanju ruku savjetima i prenošenjem iskustva. Sa željom da se ostvari ta saradnja svim pripadnicima izviđačkog pokreta mnogo pozdrava iz Beča.

2. VOD “JASTREB” - III ROMANIJSKA ČETA
ODRED SLAVIŠA VAJNER-ČIČA

Fotografija voda “Jastreb” iz davne 1956 godine.Fotografija sačinjena na željezničkoj stanici Koran prilikom izleta na Romaniju.
Čuče (s desna): Alirejzović (?), Zlatan, Žic Nikola
Stoje (s desna): Popović, Medić Ihsan-Irso, Rustempasić Enver, izviđač u sjeni zastave (?), peti izviđač (?) i Drnda Husein

Medić je poslije osnovao vod “Galeb” u sastavu Romanijske čete, u kome su aktivni izviđači bili i Avdo Sidran i Akan Sidran.

Drnda Husein
Beč, 27.08.2011

Thursday, 8 September 2011

OPET MALO O BLOGU

Mnogi naši posjetioci bloga su nam se obratili sa molbom da im ponovo napišemo kako postaviti komentar na neki prilog. I ako smo to u više navrata pisali evo opet ponavljamo za one koji žele kometarisati neki prilog.

Za pisanje i objavljivanje vašeg komentara potrebno je:

1. - Pronaći prilog koji želite komentarisati i na kraju izabranog priloga kliknuti mišem na rijeć „Comment“

2. - Otvoriće vam se nova stranica na kojoj imate:

a. U gornjem desnom uglu kvadrat u koji upisujete vaš komentrar koji ne smije biti veći od 200 slova

b. Isppd njega su dva duga uska pravougaonika. U prvom će te upisati vašu E mail adresu a u drugom vašu lozinku

c. Na kraju kliknite mišem na tekst „Publish“ i vaš komentar će biti objavljen nakon 20 do 30 minuta.

NIJE TEŠKO, PROBAJTE I SRETNO!

Obavještavamo vas da ćemo uskoro objaviti slijedeće priloge i to

1. Prilog Huseina Drnde iz Beča

2. Prilog Verice Radić iz Beograda

3. Nastavak serijala „Iz Kičinog kofera“

4. Nastavak serijala „Iz istorije izviđačke organizacije“

5. Mogući nastavak serijala o RTUO i COT....te još neke priloge.

Svoje priloge, sjećanja, fotografije možete poslati na adrese koje se nalaze napisane na desnoj strani naslovnice bloga.

Srdačan poydrav,

Z D R A V O !!!

Vaš blog