Saturday, 15 June 2013

NAJPOZNATIJI KNJIŽEVNIK MEĐU SKAUTIMA - IZVIĐAČIMA) - „Sjećanja“, IP„Sloboda“, Beograd, 1976, str. 96-97"Najpoznatiji književnik među skautima (izvidnicima)


„Veoma sam volio skautsku organizaciju i bio sam sve, od običnog skauta do stjegonoše (stijeg-mjesna organizacija skauta)*1. U skautskoj organizaciji mnogo se angažovao i Ivan Marković-Irac, i tada komunista, i docnije od 1941. organizator ustanka na Majevici... Na skautskim izletima prorađivali smo partijske materijale koje je Ivan Marković donosio.

            Bio sam aktivan u svim đačkim udruženjima. Bio sam vođa skauta, ...U ljeto 1928. g. Bio sam stjegonoša tuzlanskih skauta. Ljetovali smo u Makarskoj, sa stijegom iz Slavonskog Broda, Bjelovara i Bijeljine. Tada je kroz Makarsku prošao kralj Aleksandar, i svi skauti koji su logorovali u Makarskoj trebalo je da ga dočekaju. Ja sam izabran da ga pozdravim u ime svih skauta. Predao sam mu raport, pitao me je o broju skauta, o uslovima logorovanja, o tome kako se zabavljamo, sve rastreseno, odsutno gledajući me odozdo, jer sam bio znatno viši od njega. Ivan Marković-Irac me je poslije ismijavao  kako sam bio uzbuđen....“

                                                ( „Sjećanja“, IP„Sloboda“, Beograd, 1976, str. 96-97)

        *1 Meša Selimović, rođen 1910. godine bio je skaut (izvidnik) Kraljevine SHS, u Tuzli, gdje je  i živo s roditeljima

Vaše komentare možete slati na slijedeći način: Dovoljno je da prilog koji želite komentirati, da na njegovom kraju sa desne strane kliknete mišem na rijeć Post a comment. Otvoriće vam se sljedeća stranica na kojoj će te ugledati kvadrat u kojem možete kometarisati prilog ( ne više od 300 rijeći ). Ispod kvadrata se nalaze dva manja pravougaonika i u prvom napišete vašu e mail adresu a u drugom vašu lozinka-pasword. Na kraju kada to uradite, kliknete na rubriku send i to je to.
Vaše priloge sa fotografijama možete poslati i na ove adrese:

veskoveskovic@ymail.com
cobertopic@gmail.com
P.S: Možda niste znali da se možete upisati kao čitaoci bloga ako stavite svoje ime i sliku sa desne strane gdje su i ostali koji ga prate.

No comments: