Tuesday, 27 September 2011

KONAČNO USPOSTAVLJENA VEZA - Husein Drnda - 3 put4. SARAJEVSKI KLUB IZVIĐACKIH VODA"SKIV"


Za vrijeme zimovanja odreda Slaviša Vajner Čiča na Ozrenu kod Tuzle 25 januara 1958 godine održana je osnivačka skupština Skupštinu je otvorila Milana Langhofer i predložila dnevni red1. Izbor radnog predjedništva2 Uvodna riječ o osnivanju kluba i njegovim ciljevima3. Diskusija o radu kluba4. Izbor upraveKlub je dobio naziv Sarajevski klub izviđačkih vođa SKIV.Članstvo kluba sačinjavaju štabovi odreda.Ciljevi I zadatci· Da radi po Statutu izviđačke organizacije· Da se bavi problematikom organizacije· Da organizuje odredska i međuodredska takmičenja· Da koordinira rad odreda te da se radom u klubu izmjenjuju iskustva među članovima· Da rad u klubu obuhvata prošireni program sve tri zvijezde· Da instruktivno pomaže rad ostalih jedinica u odredima zadužujući svoje članove zइrad u jedinicamaDa organizuje kurseve i tečajeve i tako osposobljava rukovodeći kadar· Da organizuje predavanja I povremeno izdaje izviđačku štampu· Da pomaže i kontroliše organiyaciju izleta i bivaka u odredima· Da izabere i predloži mjesta za logore· Da obzirom na vaspitnu ulogu igara i organizacije istih za mlađe članove izviđačke organizacije radi na izradi Zbirke izviđačkih igara sa uputstvom za njihovo izvođenje
Prvi aktivni članovi kluba
Dragan Cikota, Bečir Gribajčević, Vojna, Nada, Milojević, Zoran, Fuad Šišić, Eduard Ekart, Vera, Dzananovič Velija, Toperic i Husein Drnda5.BULJARICA
Logorovanje u mjestu Buljarica na crnogorskom primorju održano je 1960 godine. Buljarica se nalazi 2 – 3 km juzno od mjesta Petrovac. Ja sam također bio u sastavu konačara, ali sam imao poseban zadatak da dopremim drva i neke materijale za logor. Starješina odreda Slaviša Vajner – Čiča, Ćosović Dušan dao mi je prije odlaska na zadatak zapečaćenu kovertu koju sam trebao predati starješini vojne jedinice smještene u Kuparima kod Dubrovnika. I ja sam krenuo na put, naravno “ćirom”. Cijelo vrijeme za mene tog predugog putovanja brinuo sam se kako ću izvršiti povjereni zadatak. Međutim sve je bilo u redu, dobili smo kamion, utovarili drva i ostalo i vozač i ja krenuli za Buljarice. Ostali konačari stigli su ranije, i konture logora već su bile vidljive.

U svom prilogu „Kad izviđači grade puteve“ od 11.12.2008 Vladimir Osipov tačno navodi godinu (1960) održavanja logorovanja Buljarica. Međutim u jednom prilogu Buljubašic Midhat-Šilja navodi i godinu 1961-logorovanje Petrovac। Naime nisam siguran da li je nakon Buljarica ponovljeno logorovanje u Petrovcu 1961 godine, ili se radi o zamjeni nazivnih mjesta logora (zbog blizine). 1961 godine nisam bio na logorovanju jer sam te godine učestvovao u sastavu studentske brigade na izgradnji autoputa E-75 kod mjesta Markovac (južno od Velike Plane) u Srbiji।
Husein Drnda
No comments: