Monday, 5 September 2011

IZVIĐAČI JUČER I DANAS – Borna Šulc

Prilozi na blogu SA izviđači puni su fotografija na kojima su izviđači sa propisanim oznakama na svojim uniformama. Zato prilažem podatke sa crtanim i pisanim opisom OZNAKA U SAVEZU IZVIĐAČA HRVATSKE koje je na stranicama 67, 68, 69 i 70 objavio „IZVIĐAČ“ broj 3 (list za rukovodstvo u Savezu izviđača i planinki Hrvatske) godina II. u Zagrebu januara 1953।To se odnosi na period u kojem su te oznake važile na području Narodne Republike Hrvatske।U priručniku IZVIĐAČKA ORGANIZACIJA izdanja „Mi mladi“ od 1960. na stranicama od 149 do 156 (Čl. 14. – Čl.37.) dio PRAVILNIKA o uniformama III।Oznake donosi sve o oznakama u Savezu izviđača Jugoslavije, a što je gotovo u potpunosti važilo do kraja djelovanja i Saveza i zemlje (FNRJ i SFRJ) u kojoj je djelovao.Pogledajte oznake! Možda današnjim izviđačima to pomogne u izradi vlastitih PRAVILNIKA O UNIFORMAMA I OZNAKAMA, a onima koji iznose podatke, da prouče i događaje i fotografije i ove PRAVILNIKE, pogotovo o nekome ili nečemu za što sami nisu usmeni izvor prve generacije.


ZDRAVO!
Borna Šulc

No comments: