Wednesday, 2 March 2011

Zimovanje VLAŠIĆ – 1968. godine


O ovoj, uzbudljivoj, akciji pisali smo bar dva puta, ali novoiskopana "arhivska građa" prisiljava nas da je damo u javnost. Naime, Gorana Jovanović je nedavno dostavila zaturenu dokumentaciju sa ove akcije, te mislimo da je vrijedna da ugleda svjetlo dana. Radi se o zidnim novinama "UDAV", koje je svakodnevno objavljivala vrijedna redakcija, na čelu sa Slobodanom Dodošem-Miletom.


Putem do odredišta pratile su nas posebne okolnosti i teškoće, ali one su već spominjane.

Kada smo najzad stigli na odredište, u dom na Šantićima, smjestili se, odmorili i počeli živjeti po dnevnoj zapovijesti, neko je bilježio događanja na putu, kao i svakodnevne aktuelnosti.

I evo najzad tih novina, koje su pomno bilježile svaki važan događaj tokom zimovanja.

Nadamo se da će ovi tekstovi podsjetiti učesnike zimovanja na sve što se događalo, a ostale posjetioce bloga bar malo nasmijati.

Za redakciju BLOGA :

Miroslav Topić-Cober
zahvaljujući Gorani, koja je sačuvala ovaj materijal.


No comments: