Tuesday, 22 March 2011

JOSIP ŠILIPETAR-ŠILJO – sjećanje

Naš stalni saradnik Borna Šulc dostavio nam je sjećanje na Josipa Šilipetra-Šilju, jednog iz plejade značajnih izviđačkih radnika Osijeka i SIH-a.

U petak 4. 3. 2011. sahranjen je u Osijeku Josip Šilipetar-Šiljo, jedan iz plejade onih izviđača Osijeka koji su pedesetih godina prošlog stoljeća obnovili rad izviđača u Osijeku nakon Drugog svjetskog rata. Preminuo je u 83. godini. Šiljo je vršio odgovorne dužnosti u Štabu Odreda izviđača „Ivo Lola Ribar“ Osijek, Štabu Izviđačke brigade Osijek, Kotarskom starješinstvu SIH-e za Osijek, Starješinstvu Saveza izviđača Hrvatske od 5. 3. 1961. i od 25. 11. 1960. do 25. 12. 1962. u SIO Osijek. Nalazio se u rukovodstvima odredskih logorovanja, zimovanja, tečajeva za izviđačke vodnike i vođe četa Osijeka i Slavonije i bio učesnik velikih težišnih izviđačkih akcija: II smotra izviđača Jugoslavije Pale 1957., „Sutjeska 1958.“, „Drvar 1959.“ i … . VI redovna skupština Saveza izviđača Hrvatske, održana 4. i 5. 3. 1961. u Zagrebu, odlikovala ga je ZLATNIM IZVIĐAČKIM PRSTENOM i dodijeljen mu je Spomen-znak za 10-godišnji rad u redovima SIH-a. Spominjem ga jer je dio mog djetinjstva. Znam još da je bio na logorovanjima u Velikoj 1957., Martinšćici 1958., a za Fužine 1959. i 1960. i nekoliko godina ranije Trentu, nisam siguran.

U prilogu su fotografije :

Jankovac 29. 11. 1956. – akcija izviđača Kotara Osijek u povodu Dana Republike. Drugi slijeva sa kapom je Josip Seligman-Selac, u tamnijem džemperu je Šiljo, do njega sa lovačkim nožem Zvonko Valenteković-Barba.

Osijek 25. 5. 1958. – defile izviđača i omladine u povodu Dana mladosti. Iza dječaka u bijeloj košulji stoji Šiljo, pored njega Dragomir Šulc, iza kojeg je Josip Pihler-Jocika. Izviđačkim ešalonom komandovao je Stjepan Cindrić-Cindro.

Borna Šulc

No comments: