Tuesday, 30 November 2010

RTUO – RIPV – ROT → COT – JIPV 1967. godine

.
Pokušaj da

SLOŽIMO KOCKICE
Nekad bilo, sad se sjećamo

Ovo je prilog nas nekadašnjih „orijentiraca“ da se zajedno podsjetimo na takmičenja u orijentaciji, da se podsjetimo na imena odreda, na takmičare koji su sačinjavali ekipe, na rezultate takmičenja, na ljude koji su organizovali i vodili takmičenja.

SAVEZ IZVIĐAČA BIH
REPUBLIČKO TAKMIČENJE U ORIJENTACIJI
RTUO – RIPV – ROT
CENTRALNO ORIJENTACIONO TAKMIČENJE
COT – JIPV

VIII RTUO PODGRMEČ – Bosanski Novi

23.-25. VI 1967. god

.
Planinke:

1. OI „Slaviša Vajner Čiča“ Sarajevo 1317 bodova


.Ljilja Pitić, Gordana Lacić, Slađana Mujkić, Snježana Tvrz, Miomira Kordić (i Mira Mulahusić)

2. OI »Ivo Lola Ribar« Tuzla 1250 bodova

Sabiha Vezir, Mira Kozarovski, Slobodanka Popov, Nusreta Kurtić i Slavica Lazić

3. OI »Janko Balorda« Visoko 1240 bodova

Nada Todorović, Nada Toljević, Rajka Vukičević, Gordana Parač i Snježana Blagojević

4. OI »Mahmut Ibrahimpašić« Bihać 1226 bodova

Radojka Sarač, Tatjana Tomić, Ljiljana Delić, Zlata Bašić i Olgica Hajduković

5. OI »Ljupko Matijević« Lištica 1146 bodova

Milka Bubalo, Erba Ivanković, Iva Čavar, Zlata Čavar i Jasna Muminagić

.

.

6. OI »Jeklarjev« Jesenice Slovenija (van konkurencije) 1136 bodova

7. OI »Javor« Derventa diskvalifikovana patrola

8. OI »Rajko Bosnić« Banjaluka diskvalifikovana patrola

Izviđači:

1. OI „Maksim Kujundžić“ Konjic 1618,5 bodova

Ljubiša Vučković, Jasmin Hadžić, Mirzo Hadžialić, Nedim Ribić i Sead Džikić

2. OI »Milan Ličina« Bosanski Novi 1546 bodova

Mesud Bužimkić, Branko Mitić, Mlađo Bjeljac, Ekrem Bužimkić i Slobodan Tubin

3. OI »Vahida Maglajlić« Banjaluka 1534,5 bodova

Josip Bačinski, Vladimir Šušnjar, Dušan Pajković, Radomir Kosić i Predrag Popović

4. OI »Ivo Lola Ribar« Mostar 1503 bodova

5. OI »Moša Pijade« Bugojno 1393 bodova

6. OI »Rajko Bosnić« Banjaluka 1357 bodova

7. OI »Ibrahim Čelik« Goražde 1331 bod

.

Takmičarska komisija: Faruk Muštović, Anto Milinović, Midhat Buljubašić, Mladen Stijačić i Veselin Vesković.

.

Prelazni pehar IO SIBiH-a osvojile su po treći put ekipe takmičarskog regiona »Igman«

/nema više srezova -– zakonska odredba/

.

.

.

Stoje: Nikola Kozić, ?, Anto Milinović, ?, a čuče Damir Dugonjić i Dragan Bulajić

.

IX COT VISOKI DEČANI – PEĆ – KOSOVO – 1967.

..


Ekipa planinki SVČ spremna za COT (ekipu priprema Bećko)

.

Plasman ekipa iz BIH

Planinke:

OI „Slaviša Vajner Čiča“ Sarajevo 2. MJESTO

Gordana Lacić-Ribizla /danas Ilić/, Snježana Tvrz-Zec /danas Mahmutović/, Slađana Mujkić-Caka /danas Thompson/, Gina Kabiljo /danas Kovačević/ i Ljilja Pitić-Pipi /danas ???/ i Mira Mulahusić kao rezervni član ekipe

Izviđači:

OI „Maksim Kujundžić“ Konjic 3. MJESTO

Emir Hadžialić, Nedim Ribić, Nikola Krezić, Mirzo Hadžialić i Miralem Talović

.
.

Molimo sve dobronamjerne za pomoć, da svojim sjećanjima, raznim dokumentima – Vjesnicima i drugim zvaničnim glasilima, fotosima, drugim zapisima /tonskim ili video/ pripomognu u kompletiranju ove nakane. Posebno one koji raspolažu dokumentacijom za period 1974.-1991. g.

Stalno zahvalni

Bećko, Šilja i uredništvo bloga

Posted by Zlatica

No comments: