Monday, 1 November 2010

RTUO – RIPV – ROT → COT – JIPV 1966. godine

.

Pokušaj da

SLOŽIMO KOCKICE
Nekad bilo, sad se sjećamo

Ovo je prilog nas nekadašnjih „orijentiraca“ da se zajedno podsjetimo na takmičenja u orijentaciji, da se podsjetimo na imena odreda, na takmičare koji su sačinjavali ekipe, na rezultate takmičenja, na ljude koji su organizovali i vodili takmičenja.

SAVEZ IZVIĐAČA BIH
REPUBLIČKO TAKMIČENJE U ORIJENTACIJI
RTUO – RIPV – ROT
CENTRALNO ORIJENTACIONO TAKMIČENJE
COT – JIPV

.

VII RTUO DERVENTA – Čardak

19.-23. VI 1966. god.

.

.


Plasman planinki:

1. MJESTO OI „Maksim Kujundžić“ Konjic 1602,5 bodova

Nerma Zebić, Milena Radović, Svjetlana Čadženović, Branka Jurić i Dušanka Čećez.

2. OI »Mahmut Ibrahimpašić« Bihać 1457 bodova

Radojka Sarač, Tatjana Tomić, Ljiljana Delić, Mira Leka i Azra Šahinović.

3. OI »Boriša Kovačević« Sarajevo 1441,5 bodova

Stanka Josifovski, Zlatica Ninić, Vesna Dugonjić, Gorjana Ostojić i Jasna Gajić.

.Vesna, Gorjana, Jasna, Stanka i Zlatica


4. OI »Ivo Lola Ribar« Tuzla 1056,5 bodova

Sabiha Vezir, Branka Gavrilović, Azra Prcić, Snježana Radišić i Nusreta Kurtić.

5. Posada porječana »Josip Jovanović« Doboj 960,5 bodova

/nemamo podataka o sastavu patrole – ali ima neka slika u sehari/

.

Plasman izviđača:

1. MJESTO OI „Maksim Kujundžić“ Konjic 1822 boda

Emir Hadžialić, Nikola Krezić, Milan Radović, Mirzo Hadžialić i Miralem Talović.

2. OI »Mahmut Ibrahimpašić« Bihać 1709 bodova

Hilmija Jašarević, Dragan Bodlović, Goran Tomić, Fadil Šehić i Nihad Sejdić.

3. OI »Milan Ličina« Bosanski Novi 1650,5 bodova

Jovo Dragojević, Ekrem Bužimski, Mićo Damjanović, Vlado Bjelac i Mlađo Bjelac.

4. OI »Ivo Lola Ribar« Tuzla 1504,5 bodova

Mustafa Azabagić, Dragan Vasić, Branko Vuković, Jadranko Pirić i Jusuf Vezir.

5. Savez izviđača opštine Centar Sarajevo 1361,5 bodova

Jovica Aćimović, Ranko Ibrulj, Bencion Abinun, Ljubomir Bučić i ??

6. OI »Huso Hodžć« Tešanj 1343,5 bodova

Fedžad Aličehajić, Hakija Ahmetović, Goran Bardak, Ibrahim Mandžukić i Mićo Spasojević.

7. OI »Javor« Derventa van konkurencije 1148,5 bodova

.domaćin takmičenja

Prelazni pehar SIBiHa osvojile su ekipe Sreskog saveza izviđača MOSTAR.

Takmičarska komisija: Bećir Gribajčević, Miralem Variščić, Mladen Stijačić, Midhat Buljubašić i Abdulrezak Kulenović.

.

VIII COT FRUŠKA GORA 1966. godine

Plasman ekipa iz BIH

Planinke

1. MJESTO OI „Maksim Kujundžić“ Konjic:
Nerma Zebić, Milena Radović, Svjetlana Čadženović, Branka Jurić i Dušanka Čećez.

Izviđači

2. MJESTO OI „Maksim Kujundžić“ Konjic

Emir Hadžialić, Nikola Krezić, Milan Radović, Mirzo Hadžialić i Miralem Talović.

.

Nemamo ni jednu fotografiju sa ovih takmičenja. Neka se svaki takmičar nađe na mjestu ova dva izviđača, pa ako imate neku sliku, pošaljite nam.
.

Praksa da se COT održi na mjestu i u vrijeme održavanja smotre SI Jugoslavije, nije ni te godine preskočena. Svaka smotra je imala i propratne aktivnosti, ne samo COT. Izviđači BiH su organizovali "Marš tragom VI istočnobosanske proleterske brigade", koji je trajao pet dana, od Bijeljine do Fruške Gore.
O ovom maršu smo već pisali na našem blogu, ali ova slika je kasnije objavljena u Monografiji izviđača Zenice.
.
.
Krešo Kalanović, Mirjana Lazarević, Miro Popović, Zlatica Ninić i Tonkica Dugonjić,
štab akcije (Marša)

.
.
.
.

.

.
Amblem IV smotre SIJ-a i zastavica, koju sam našla u albumu Olje Đurašković, a fotografiju sa otvaranja IV smotre na internet prezentaciji OI "Pinki" iz Sremske Mitrovice.
.
.
.


.


Molimo sve dobronamjerne za pomoć, da svojim sjećanjima, raznim dokumentimaVjesnicima i drugim zvaničnim glasilima, fotosima, drugim zapisima /tonskim ili video/ pripomognu u kompletiranju ove nakane. Posebno one koji raspolažu dokumentacijom za period 1974.-1991.g.

Stalno zahvalni

Bećko i Šilja i uredništvo Bloga

Posted by zlatica

No comments: