Friday, 1 August 2008

IZVIĐAČKE PORODICEGledajući po ko zna koji put stare fotografije (i teta-Zvjezdanu je zarazio blog!), pronađosmo i ovu na kojoj su, s desna na lijevo: Rikica Ovadija, Vaska Dejić, Zvjezdana Jovanović, Envera Đikić i Paula Juričić. I odjednom se sjetismo izviđačkih porodica, supruga i muževa, mama, tata, djece, tetaka, braće i sestara, baka, djedova, unuka, koji su svi, generacijama ili istovremeno, bili izvđači! Malo se organizacija može pohvaliti nečim takvim! Pa da se prisjetimo nekih, a koga zaboravimo neka oprosti i javi se na blog!

Krenućemo od ove sličice: Rikica Ovadija mama je našeg Mladena Ovadije-Gvardijana, Vaska i njen suprug Mirko nisu imali svoju djecu, ali su svi „Čičini“ i „Borišini“ izviđači bili njihova djeca. Nas Jovanoviće znate – Gojko, Zvjezdana, Gorana i Neven, ali možda ne znate da je i tata / punac / deda Cvitan pomagao gdje god je mogao, da je mama / punica / baka Janja u Zatonu 1962. kuhala za „Čiču“, da je sestra / tetka / svastika Ljerka bila jedno vrijeme brđanka a njen sin Igor, također nakratko, izviđač. I sin brata / ujke, Javor, nosio je izviđačku uniformu. Envera Đikić je mama našeg Mahmuta-Maše, aktivna u „Čiči“.

Cijela porodica Ibrulj: Fajo i Ankica i njihova predivna djeca Jasna i Ranko-Špico, zahvaljujući tetki Ljubici iz Slavonskog Broda, starješini tamošnjeg odreda, stvorili su vezu „Čičinog“ odreda sa slavonskim izviđačima, što je rezultiralo zajedničkim logorovanjima i zimovanjima.

Pepina, Slađana-Caka i Emica Mujkić, njihov rođak Vesko Vesković i njegova Minkica prava su izviđačka porodica. Pepinin dom bio je dom sviju nas.

Dervo, Marija i Mustafa Čelebić-Čelo... ko se ne sjeća Slanog i Dervinog smokvinog lista ispod sunčanih naočala kojim je uzaludno pokušavao sakriti nos da mu ne izgori na suncu?

Ljubica, Hela i Dado Hegenberger. Brat i sestra, brđani „Bratstva“, „uvukli“ su mamu u odred da nije ni znala šta ju je snašlo!

Porodica Čamo – mama Sultanija i kćerka Rusmira u „SVČ“, Bakir – alfa i omega „Pavla Goranina“ i Medo, jedan od prvih članova „Mlade Bosne“... A bilo je i rođaka u „Savi Kovačeviću“...

Jeličići – Zvonko-Hećim, Zdravka, Jadranka i Troko... Ćosovići – otac Dušan, sin Slobodan, zvani Ljupan iliti „Sveti Uhljup Marindvorski“, i kćerka Slavica...

Todovići – mama Pejka, tata Ratko, sin Mišo i kćerka Snježana...

Butine – Slavko, Dragica, Dubravko i Javor...

Rahela Papo (sada Rip) – mama Jelena, tata Jakica, brat Miko i suprug Branko...

Posebno je interesantna porodica Dugonjić: mama Tonkica i kćerka Vesna bile su u odredu „Vaso Miskin-Crni“, a kćerka Vlasta u „Slaviši Vajneru-Čiči“. Nagradno pitanje – u kojem je odredu bio brat Dado? Mislimo u „Vasi Miskinu-Crnom“, također.

Čika Dimšo (Dimitrije Ninić) u izviđače (čiji je jedan od osnivača uz Jakicu Gaona) doveo je svoje dvije kćerke Gordanu i Snježanu.

U „Boriši“ su bili otac (starješina) Milisav Lazarević, zvani Lazo, i njegove kćerke Mirjana i Gordana, kao i posinak Milan Lerotić.U „Boriši“ je starješina nekad bio i Savo Carević sa svojom kćerkom Senkom. Pa teta Sejda Janičić i njena kćerka Iskra i sin Slobodan-Beco, također iz „Boriše“.

Među interesantnije izviđačke porodice spada porodica Fazlić-Kršlak. Kršlak su bliznakinje Edina i Emira, a Fazlić je Dinin muž Satko i njhova djeca Sanjin i Dunja. Sanjinov jednogodišnji sin također je počasni član dedinog i naninog odreda „Bosna 92“, a biće da će ga i keka Emira učlaniti u svoj „Prvi dobrinjski“...

Tu su onda Biljana Radić-Šipovac i njeni roditelji, kao i sestra Ljilja (udata za Dragana Bulajića-Bulaju, čija je sestra Slavica također bila izviđač), kao i muž Risto.

Pa Čišići: Jelena, Šaćir, Biljana (kasnije i njen muž Asim i sinčić Mimo)...

A tek braća i sestre, rodice i rođaci... Mia i Mirko Kordić i njihova rodica Stana Ristić-Caca, Dragan i Ubavka Cikota, Ljilja i Mira Latifić (obje u izviđačkim brakovima – Mira se udala za Bećka Gribajčevića a Ljilja-Aida za Icu Lomigoru), Aljo i Nećko Melez, Gina i Ljilja Kabiljo, Ljiša, Branka i Boban Bodnaruk i njihovi rođaci Jaso i njegova sestrica Nina, Boriša i Tanja Starović, Cober i Ljilja Topić, Jasna i Vesna Alić, Mila i Sanja Šehagić, Mikica i Sanja Hasanbegović i njihova rodica Suzana, Marija i Viktor Nikolajev, Brano-Smlata i Davor Jovanović, Antun-Grof, Marcela i Viktor Prleši, Vesna i Dragan Božanić, Vera i Nada Barbarić, braća Fontana – Zvonimir-Krapina i Braco-Krapinče, blizanci Stjepko i Dominko Meler, Iris i Davorka Devetak, Mirjana i Mirko Gajić, Ranka i Vojo Šipka, Snježa Tvrz i Goga i Mira Mulahusić, Sanja i Snježana Derviškadić, naša Zlatica Ninić i njen brat Zlatko, braća Tkač – Stevo i Vlado, braća Fazlić, među najstarijim brđanima i braća Miro i Zdravko Žlof, pa Dijana i Srđan Perović, Zoran i Dragan Došenović, Minkica (naša draga sada Vesković) i Nenad-Bato Bilić, Sejo i Eso Bahtijarević, Gordana i Dragica Ožegović, Miro i Nada Zdravič...

A to je samo iz dva-tri odreda!

Nisu svi članovi izviđačkih porodica nosili uniforme i bili na logorovanjima i zimovanjima. Mnoge porodice bila su moralna i materijalna podrška odredima u kojima su bili njihovi članovi. Pored njih nikada se nije moglo desiti da neko ne ode na logorovanje ili zimovanje zato što nema dovoljno novaca. Bili su dobrovoljno „oporezovani“. U službu izviđača povremeno su stavljali svoja zvanja, znanja, radno mjesto, slobodno vrijeme, a uvijek ljubav i razumijevanje i širom otvorena vrata svojih domova. Miina tetka, a Cacina mama Negosava Ristić iz Beograda oprala je, nahranila i na dan-dva udomila kompletnu „Čičinu“ ekipu koja se blatnjava, umorna, gladna i žedna vraćala sa COT-a na Kosovu... A Caca tada još nije ni bila izviđač!

Voljele bismo da ovaj tekst dopune i izviđači iz drugih odreda u kojima je situacija sigurno bila ista ili bar slična.

Gorana Jovanović

No comments: