Tuesday, 17 September 2013

NAJMODERNIJA VERZIJA IZVIĐAČKIH ČVOROVA - - Vesko Vesković

 
Vjerujem da ste prateći naš blog u više navrata primjetili priloge o izviđačkim čvorovima. U tim prilozima bili su predstavljeni svi čvorovi, način njihove višestruke primjene kao i  mnoga takmičenja na kojima su izviđači pokazivali vještinu i brzinu njihovih vezivanja a koja su bila predstavljena na mnogim fotografijama. I ova fotografija je ustvari bila
povod za ovaj prilog. Na njoj je prikazan  čvor, kojega je nepoznati skaut posadio drvo mimoze i tokom godina oblikovao ga kao ambulantni čvor.

Jedan od posljednjih priloga o čvorovima objavljen je u mjesecu oktobru 2012. godine.

 Međutim, vrijeme tehnološkog napretka učinilo je mnogo toga. Između ostalog, kompjuterski nadarene generacije izviđača da bi čvorove približili najmlađoj generaciji napravili su i ovakav prikaz.


Mora se priznati da je maštovito urađeno!

V.V.
 

No comments: