Thursday, 27 January 2011

Nekad bilo… Bećko Gribajčević

SVI NAŠI MARŠEVI TRAGOM PARTIZANA SUTJESKE

Tradicija naših marševa pod nazivom „Vječno huči Sutjeska“ počinje 1978. godine. Cilj je uvijek bio – stići na Tjentište.
Legendarnoj dolini prilazili smo iz dva glavna pravca: sa sjeverozapada od Kalinovika ili Miljevine, preko Lelije i Zelengore i sa jugoistoka sa Šćepan-polja, odnosno Mratinja, preko Vučeva. Na ovim glavnim pravcima svake godine odabirali smo, koliko je to moguće, različitu maršrutu, pa se dužina marša kretala između 30 i 40 km. Ovo rastojanje od mjesta polaska do Tjentišta prelazili smo za dva dana, uz jedno konačenje na stazi i jedno konačenje na Tjentištu.
U dotadašnjim marševima učestvovalo je preko 150 izviđača i planinki, od kojih su neki na njima učestvovali i više puta. Na žalost, nemamo preciznu evidenciju učesnika svakog pojedinog marša jer nismo vodili tu evidenciju.

Maršrute „Vječno huči Sutjeska“ od 1978. do 1986. godine:

1978.
Mratinje – Prepeličje – Poljana – Suha gora (bivak)
Suha gora – Lokva dernečište – Mrkalj klade – Dragoš sedlo – Čavlovo vrelo – Sutjeska kod mosta na Priboju – Tjentište.

1979.
Kalinovik (Jažići) – Konjske vode – Palež – Mrčin kolibe – Pašina poljana (Balinovac) (bivak)
Pašina poljana – Stari katun


– Crno jezero – Ljubin grob – Javorak – Gornje bare – Donje bare – Suha – Tjentište

1980.
Kalinovik – Konjske vode – Palež – Čekrk (bivak)


Pašina poljana – Stari katun – Crno jezero


– Ljubin grob – Pašina poljana (Balinovac)


– Javorak – Gornje bare – Donje bare – SuhaTjentište


1981.

Mratinje – Poljice – Stubice – Poljana – Suha gora (bivak)
Suha gora – Mrkalj klade – Dragoš sedlo – Ravno borje –
Tjentište (na maršu su učestvovali i gosti iz Labina)

1982.
Kalinovik – Konjske vode – Palež – Čekrk – Pašina poljana (bivak)
Pašina poljana – Sremaška luka – Crno jezero – Ljubin grob – Lučke kolibe – Bukovina – Hrčavka – Milinklade – Savin grob – Tjentište

1983.
Održana je VII smotra izviđača Jugoslavije na Tjentištu, na kojoj je učestvovao i naš odred, te je taj boravak zamijenio naš marš.1984.
Kalinovik – Konjske vode – Palež (bivak)
Palež – Čekrk – Pašina poljana– Crno jezero – Ljubin grob – Lučke kolibe – Bukovina – Hrčavka – Milinklade – Savin grob – Tjentište (na maršu učestvovala i gradska škola)

1985.
Mratinje – Poljice – Stubice – Poljana – Suha gora (bivak)
Suha gora – Mrkalj klade – Dragoš sedlo – Borovno – Tjentište


1986.
Miljevina – s. Rataj – dolinom r. Oteše – Čekrk – Pašina poljana (bivak)
Pašina poljana – Sremaška luka – Ružin polje – Ljubin grob – Nabojne – Javorak – Gornje bare – Donje bare – Suha

– Tjentište


Na Tjentištu – s lijeva na desno: Bećir Gribajčević, Osman Gribajčević, Mladen Popović i Sreten Veličković


SPISAK MOGUĆIH UČESNIKA MARŠA „VJEČNO HUČI SUTJESKA“ OD 1978. DO 1986. GODINE
1. Abdurahmanović Haris
2. Aganović Emir
3. Ahmethodžić Adnan
4. Alaupović Radovan
5. Alibegović Alen
6. Alibegović Alma
7. Aličić Admir
8. Aličić Amela
9. Ambrožić Željka
10. Amidžić Igor
11. Andrijašević Veljko
12. Arkoš Kornej
13. Arnautović Andi
14. Avdibegović Damir
15. Bajraktarević Haris
16. Baković Željka
17. Banduć Željko
18. Banović Ljilja
19. Bašić Dražen
20. Bibezić Bakir
21. Bibezić Damir
22. Bjelica Isidora
23. Bogavac Jelena
24. Bosiljčić Srđan
25. Bošnjak Saša
26. Čeprnić Stela
27. Čuljević Burhan – gost
28. Dedić Amir
29. Dizdarević Nedim
30. Drnda Senad
31. Đekić Nevena
32. Filipović Aida
33. Glavočević Sanja
34. Glavočević Saša
35. Gojanović Vlado-Žilo
36. Gribajčević Alzir-Gliša – gost
37. Gribajčević Bećir
38. Gribajčević Denis
39. Gribajčević Osman – gost
40. Grubešić Silva
41. Grubešić Slaven
42. Hadžiahmetović Elma
43. Hadžić Mufid
44. Hadžić Rusmir
45. Hadžić Zlatan
46. Halilović Samir
47. Ilić Nenad
48. Ilić Siniša
49. Islamović Damir
50. Jahić Edin
51. Jahić Sead
52. Jerković Jasna
53. Kemenc Siniša
54. Kisin Saša
55. Klobučar Sanja
56. Kljenak Darko
57. Kljenak Dijana
58. Koljević Srđan
59. Konaj Lorenc
60. Kremenjaš Lado
61. Križanić Ivana
62. Lakić Zlatan
63. Latifić Mustafa – gost
64. Latinović Mladen
65. Levi Zoran
66. Likić Gordana
67. Lukač Dragan
68. Maglajlić Lada
69. Maslo Armin
70. Maslo Samir
71. Mašić Sabahudin
72. Mataruga Dragan
73. Mataruga Duško
74. Matić Marina
75. Melez Alija – gost
76. Melez Nedžad – gost
77. Milak Dijana
78. Miličević Neven
79. Milić Svjetlana
80. Nukić Edin
81. Pašić Sanela
82. Pavlak Slaven
83. Pavlak Zdeslav
84. Pavlović Sanja
85. Pejović Tatjana
86. Polić Zoran
87. Popović Darko
88. Popović Goran
89. Popović Mladen
90. Popović Zlatko
91. Popović Zoran
92. Poričanin Elvir
93. Radulović Zoran
94. Rončević Zlatan
95. Saračević Igor
96. Saračević Ines
97. Sekulić Tatjana
98. Simović Zoran
99. Skrobanović Samir
100. Smajlović Muhamed
101. Solomunović Predrag
102. Stojaković Dejan
103. Stojanović Vesna
104. Sućeska Suad
105. Šantić Vanja
106. Šećibović Edin
107. Šljivo Nedžad
108. Tomašević Marina
109. Tomašević Željka
110. Trišić Goran
111. Ugrinčić Armin
112. Vasiljević Željko
113. Veličković Neda
114. Veličković Nenad
115. Vidaković Tanja
116. Vukčević Ranka
117. Vukobrat Darko
118. Vukota Boriša
119. Vukota Siniša
120. Vulina Vladan
121. Zijadić Elvedin
122. Zirojević Srđan
123. Židić Adnan
124. Živković Zoran
125. Živković Željko
126. …


Napominjemo da fotografije nisu poredane po godinama, jer za mnoge nemamo podataka. Očekujemo da će se učesnici javiti i dešifrovati imena učesnika, datume te dati svoj komentar.

No comments: