Wednesday, 6 October 2010

Za mlade izviđače – može vam koristiti

Nastavljamo sa prikazom korisnog materijala koji je godinama izlazio u nekada zajedničkom listu "Mi mladi" te u njegovom dodatku "Vodnik i vođa".Kao što smo obećali 16. septembra, ovog puta ćemo pažnju posvetiti igrama i pjesmama.

IGRE su veoma značajan segment u radu svakog organizacionog dijela, bilo da se radi o vodu, četi ili odredu.
Svaki vođa će u planu rada svoje jedinice planirati i igru koja će se izvoditi bilo na sastanku, bilo u prirodi na izletu, logorovanju ili zimovanju. Važnost se ogleda posebno i u tome, što igre pomazu da se odrzi koncentracija izviđača. Pa da pogledamo šta su o tome nekada pisali iskusni izviđači u listu "Mi mladi".

Duplim brzim klikom miša na tekst isti će se prikazati u većem (čitljivijem) izdanju.PJESME su isto tako značajne. Jedan od najboljih načina učenja izviđačkih pjesama je njihovo učenje na sastancima. Još bolje će biti ako vodnik pozove nekog izviđača sa muzičkim instrumentom jer tada je i ugođaj ljepši. Za učenje novih pjesama treba koristiti i pjesmarice izviđačkih pjesama, zatim zajedničko slušanje istih sa CD-ova ili njihovo samoinicijativno traženje na nekom od brojnih izviđačkih sajtova. Za početak preporučujemo da pregledate i naš blog, gdje je naš saradnik Zlatica Banović u svojim rubrikama snimila nekoliko pjesama. (Pogledajte njene izvedbe objavljene 12. 2; 11. 3; 3. 4; 24. 4; 17. 7. i 26. 9. 2009, kao i prilog 20. 2. 2010. godine.) Također, od istog saradnika na početnoj strani bloga sa desne strane stoji gadžet sa više izvedbi pjesme"Logorske noći".

No comments: