Tuesday, 5 January 2010

IZ ISTORIJE IZVIĐAČKE ORGANIZACIJE BiH


U okviru rubrika koje su se ustalile na našem blogu imali smo priliku vidjeti više priloga iz rubrike "Iz istorije izviđačke organizacije". Trudili smo se da, uz pomoć mnogih naših saradnika, prikupimo podatke, izvode iz novina, kao i fotografije koji će što više osvijetliti vrijeme koje je iza nas. Tako smo i ovog puta, uz mnogo truda, uspjeli da napravimo prilog vezan za ljude koji su vodili izviđačku organizaciju u BiH. Posebno se zahvaljujemo našim dragim drugarima Midhatu Buljubašiču-Šilji, Krsti Laganinu-Kići i Bećiru Gribajčeviću-Bećku, koji su nam omogućili da ovaj prilog ugleda svjetlost dana.


STARJEŠINE I PREDSJEDNICI
SAVEZA IZVIĐAČA BOSNE I HERCEGOVINE

U "Izviđačkom vjesniku" br. 286 iz 1990. godine objavljen je ovaj prilog:


Odred izviđača
»Mlada Bosna«
I starješina ISAK OZMO
II starješina STOJAN MATKOVIĆ

ISAK OZMO 1912-1990.
Rođen u Sarajevu, pravnik, studirao u Sarajevu i Beogradu. Bio je istaknuti revolucionar i društveno-politički radnik.
Nosilac je partizanske spomenice 1941. i bio član Savjeta Republike BiH. Penzionisan je kao sudija Vrhovnog suda BiH.
Predratni je skaut i jedan od osnivača izviđačke organizacije.

STOJAN MATKOVIĆ
1916-1990.
Rođen u Mostaru, studirao je u Beogradu, a po završetku fakulteta radio i živio u Sarajevu. Učesnik je narodnooslobodilačke borbe od 1942. godine. U penziju je otišao kao savjetnik u Izvršnom vijeću BiH.
Još prije II svjetskog rata bio je član skautske organizacije. Pedesetih godina XX vijeka dolazi do okupljanja starijih skauta i formiranja izviđačke organizacije.
Postaje član inicijativnog odbora za formiranje organizacije. Bio je starješina I izviđačke škole održane u Vitini kod Ljubuškog.

SRESKO STARJEŠINSTVO Sarajevo

I starješina JAKICA PAPO, sudija Ustavnog suda
II starješina RADE GRMUŠA-Rara, general-major JNA, narodni heroj, ro
đen 1914. g., umro 1974. u Zagrebu.
Članovi Starješinstva: Isak Ozmo, Aco Černjavski, Nikola Janjić, Stojan Matković, Ibro Međedović, Sulejman Čeljo, Dževad Dautović, Radovan Doder, Omer Ibrahimović, Ešref Smajević-Eške («Sivi vuk»), Slavko Butina, Dimitrije Ninić-Dimšo (i prvi starješina Opštinskog saveza Novo Sarajevo).
SIBIH

I starješina SIBiH-a
TODOR VUJASINOVIĆ-Tošo,

član Savjeta Federacije Jugoslavije

Nosilac Partizanske spomenice 1941.
Rođen 16. 10. 1904. u Tešnju, kod Doboja, umro 1988. u Beogradu. Član KPJ od 1930. U toku NOB-a zamjenik komandanta Prvog bosanskog korpusa. Poslije rata obavljao i dužnost saveznog ministra saobraćaja.

II starješina SIBiH-a,


ANTE BANINA,

Rođen 6. aprila 1915. u Velom Ižu kod Zadra, umro 15. aprila 1977. u Beogradu. General-pukovnik JNA, član KPJ od 1939. Narodni heroj.

Sekretar Saveza Dževad Dautović
Članovi Starješinstva:
Aco Černjavski, Stojan Matković, Radmilo-Braca Andrić (rođen u Mostaru 1925. godine. Bio je gradonačelnik Mostara i ambasador. Predsjednik Saveza izviđača Jugoslavije od 16. 12. 1973. do 26. 02. 1976. godine), Omer Ibrahimagić, …


(na slici su: Aco Černjavski, Đuro Pucar-Stari i Sergej Krajger na Smotri na Tjentištu)

III starješina SIBiH-a
MUHAMED KEŠETOVIĆ, društveno-politički radnik (nemamo fotografiju)

sekretar Saveza Slavko Butina

IV starješina SIBiH-a


DŽEMAL MUMINAGIĆ-Džemo,
rođen 1920. godine u Ljubuškom. U NOB-u učestvuje od 1941. godine. Obavljao je odgovorne vojne i političke dužnosti u bataljonu, brigadi, diviziji i korpusu. Poslije završetka rata nastavlja svoju aktivnost u Armiji, a od 1959. do 1967. godine generalni je direktor FAMOS-a Sarajevo. Za gradonačelnika Sarajeva izabran je 1967. i na toj dužnosti ostao šest godina. Imao je čin general-majora u Armiji. Bio je član Savjeta Republike, predsjednik SUBNOR-a grada Sarajeva, član Predsjedništva RO SRVS, član Konferencije i Predsjedništva SOFKBiH, član Olimpijskog komiteta ZOI 84 Sarajevo, predsjednik Skupštine SRBiH, delegat Skupštine SRBiH i član Delegacije u VRP Skupštine SFRJ.

V starješina SIBiH-a, odnosno (u skladu sa statutarnom izmjenom naziva) predsjednik SIBiH-a

RATKO VUJOVIĆ-Čoče, general-pukovnik JNA.
Ratko Vujović-Čoče, rođen 16. 12. 1916. u Nikšiću, umro 29. 10. 1977. u Beogradu. Član KPJ od 1938. g. Narodni heroj. Obavljao je dužnost predsjednika Saveza izviđača Jugoslavije.


Slika: grupa izviđača Sarajeva u posjeti Ratku Vujoviću-Čočetu, predsjedniku SIBIH, u povodu 22. decembra (s lijeva na desno su: oficir iz kabineta, Jasna Ibrulj, Ratko Vujović-Čoče, Mijo Kovačević, Iskra Jančić – svi prvi red, dok su u drugom: Vesko Vesković, Nebojša Volić i Dinarko Boras.


Sekretar Saveza Krsto Laganin-Kićo

VI predsjednik SIBiH-a
VASO RADIĆ,
Rođen 1923. godine u Brezi kod Sarajeva U Sarajevu pohađa gimnaziju i završava sedam razreda, kada školovanje prekida nakon okupacije. Učesnik je Narodnooslobodilačke borbe od 1941. godine. Ranjen na Sutjesci. Nakon oslobođenja Sarajeva obavlja niz odgovornih političkih i drugih dužnosti. Za potpredsjednika NO sreza Sarajevo biran je 1956. godine, a od 1963. do 1965. godine je gradonačelnik Sarajeva. Ministar je u vladi BiH, te jugoslavenski generalni konzul u Njemačkoj. Završio Političke nauke u Beogradu, a bavio se i publicistikom. Autor je knjige "Ljudi smo", po kojoj je snimljen i film.
Obavljao je dužnost predsjednika Saveza izviđača Jugoslavije od 1972. do 16. 12. 1973. godine.

Potpredsjednici:
Lazo Vidović, general-pukovnik JNA
Mato Bajić, društveno-politički radnik
Alija Melez
potpredsjednik i prvi predsjednik Saveza izviđača grada Sarajeva
Predsjednici gradskog Saveza izviđača bili su i :
– Franjo Vrankić,
Ljubiša Jakšić, direktor „Oslobođenja“.
Predsjednik Saveza izviđača Jugoslavije od 31. 03. 1988. do 24. 02. 1991. godine.
– Nikola Janjić
– Živko Mijić

VII predsjednik SIBiH-a


MEHMED BASARIĆ-Meho , inženjer hemije, društveno-politički radnik u opštini Novo Sarajevo,
Mišo Čarapina
potpredsjednik RK SIBiH-a

Mišo Čarapina (na slici prvi sa lijeve strane)
Sekretar Saveza Musait Špiritović-Muše

VIII predsjednik SIBiH-a BEĆIR GRIBAJČEVIĆ-Bećko,
odnosno (u skladu sa statutarnom izmjenom naziva) predsjednik RK SIBiH-a
Rođen 1939. g. u Sarajevu. Izviđač od 1955. g. Počeo u OI „Slaviša Vajner Čiča“, osnivač je OI „Miljenko Cvitković“ i OI „25.maj“. Bio je vodnik, načelnik čete, načelnik odreda, starješina odreda i instruktor, izviđač-partizan od 1961. g. Nosilac je odlikovanja „Zlatni javorov list sa zracima“ i „Srebrni javorov list sa zracima“. Danas, veliki aktivista, entuzijasta u obnavljanju izviđačke organizacije u gradu Sarajevu – OI „6. april“ u opštini / općini Centar.

Potpredsjednik RK SIBiH-a : Franjo Tolić

IX Predsjednik RK SIBiH-a
DRAGAN VASIĆ

Sekretar Saveza Branko Krstić

X predsjednik RK SIBiH-a 1990. g.
MUSTAFA POPARIĆ-POPARA
GORAN RUBIL
posljednji predsjednik RK SIBiH-a 1992.
Obraćamo se svim izviđačima koji su aktivni u organizaciji da nam pošalju podatke i fotografije osoba koje su obavljale funkcije od 1995. pa do danas.

Redakcija bloga

No comments: