Friday, 8 January 2010

DODATAK RANIJE OBJAVLJENOM PRILOGU (vidi niže)

U našem zadnjem prilogu koji je objavljen 5. januara 2010. godine pod nazivom "Iz istorije izviđačke organizacije BiH", neočekivano su se desile manje omaške. One se odnose na način kako su pojedine fotografije neravnomjerno prenesene, te ispravljanje dijelova teksta koji su ispušteni ili pak naknadno dodati (reakcijom posjetilaca bloga). Što se tiče neravnomjernog postavljanja fotografija, možemo se pravdati samo na račun rada kompjutera, odnosno da blog nije prihvatio date smjernice.

1. U tekstu – dijelu gdje se govori o II predsjedniku SIBiH-a, objavljena je fotografija na kojoj su Aco Černjavski, Đuro Pucar i Sergej Krajger, a u tekstu treba da stoji da su u obilasku postrojenih izviđačkih jedinica na II smotri SIJ-a na Palama 1957. godine a ne na Tjentištu, kako je napisano;

2. U tekstu – dijelu gdje se govori o V predsjedniku SIBiH-a (Ratku Vujoviću-Čočetu) treba dodati da je kao španski borac učestvovao u Građanskom ratu u Španiji.

– u istom dijelu ispuštena je jedna fotografija koju sada objavljujemo (naknadno poslata redakciji)


Na fotografiji su u 1. redu: Lazo Vidović, general-pukovnik, potpredsjednik SIBiH-a, okrenut leđima, a u 2. redu su dva izviđača, Krsto Laganin-Kićo (sekretar Saveza), Olga Đurašković, Ratko Vujović i izviđač odreda "Mladi radnik".

Jedino što možete je da pokušate shvatiti da greške nisu namjerne a da će se redakcija truditi da ih ubuduće izbjegne.

No comments: