Saturday, 12 December 2009

"GALERIJA SJEĆANJA" – 1965. GODINA – I DIO

"Galerija sjećanja" danas objavljuje fotografije iz 1965. godine. Tu godinu obilježili su mnogi događaji, među kojima se ističu: 1) sresko takmičenje u orijentaciji održano na Bistričaku kraj Zenice; 2) pripreme za Republičko takmičenje u orijentaciji "Konjuh '65"; 3) takmičenje na RTUO "Konjuh 64"; 4) zborovanje načelnika odreda BiH na Palama; 5) izleti i logori; 6) put u Poljsku; 7) sreska škola na Palama i 8) marš Čičinog odreda "Tragom Romanijskog odreda".

1) sresko takmičenje u orijentaciji.


Bliže podatke možete naći u prilogu Emira Omanovića objavljenom na blogu 1. oktobra 2007. godine.

2) Pripreme za Republičko takmičenje u orijentaciji "Konjuh 65"


3) takmičenje RTUO "Konjuh '65"


O samom takmičenju možete potražiti tekst Zlatice Ninić objavljen na blogu 1. oktobra 2007. godine

Zahvaljujemo se na poslatim fotografijama: Željku Majstoroviću, Vesni Dugonjić i Emiru Omanoviću.

No comments: