Saturday, 14 December 2013

KANTONALNI IZVIĐAČI U POSJETI SVOM PREMJERU

Članovi Saveza izviđača Zeničko-dobojskog kantona posjetili su premijera Zeničko-dobojskog kantona kako bi ga upoznalisa  funkcionisanjem  ove organizacije koja  od marta 2013. godine djeluje  i na u ovom obliku organizovanja.

Naime, izviđači su povezali tri skautske organizacije u Kantonalnu koja se stalno proširuje. Sa pet odreda – tri iz Zenice i po jednim iz Tešnja i Nemile, započeo je rad na nivou Kantona da bi se, vremenom, organizacija uvečala formiranjem odreda u Visokom  zatim u Varešu, u Kaknju se radi na ustrojstvu općinske organizacije, a slično je i u Zavidovićima. Izviđači rade kontinuirano – cijele godine i njihov se angažman ne svodi samo na manifestacije, kazano je ovom prilikom.

„To što nas najviše vide prilikom organizovanja ljetovanja naših članova na Boračkom Jezeru je samo kruna našeg svakodnevnog rada koji iziskuje stalan kontakt sa članstvom i svakodnevnio angažman.“ – riječi su Željke Knežević-Ivanković, predsjednice Kantonalne izviđačke organizacije.
Tokom susreta sa premijerom posebno je bilo riječi o toku Interetničkog ciklusa aktivnosti  izviđača koji  će biti predstavljen i kroz „Sajam mladih“ u subotu u Zenici.

P.S: U drugom pasusu stoji jedna nelogičnost: "Naime izviđači su povezali tri skautske organizacije". Koliko nam je poznato u našem jeziku postoji naziv za skauta - je bio i ostao IZVIĐAČ. Predpostavljamo da je neko ko je davao informacije o ovoj posjeti iz neznanja načinio ovu grešku.

No comments: