Wednesday, 18 December 2013

HRONOLOGIJA IZVIĐAČKIH AKCIJA 1956. – 1972. - Bečko Gribajčević


Naš veoma cijenjeni i dragi izviđački drug, dugogodišnji saradnik ovog bloga poslao nam je svoju hronologiju izviđačkih akcija počev od 1956. do 1972. godine. I ako je nakon 1972. godine aktivno i profesionalno radio u izviđačkoj organizaciji, za sada nećemo imati priliku da vidimo nastavak njegove hronologije. Mnoge priloge o akcijama koje su navedene u Bečkovoj hronologiji ste mogli vidjeti i na blogu. Pozivamo sve one koji imaju fotografije a koje nisu objavljene da nam ih sa prigodnim tekstom dostave.
 

Izviđačke akcije, koje ću navesti, su podaci iz moje članske knjižice, odnosno akcije na kojima sam učestvovao.

1. Tečaj za vodnike odreda „Slaviša Vajner Čiča“ 8.4. – 20.5. 1956.; (osvojio I zvijezdu)

2. Sreska izviđačka škola – Podgrab 2.-17.7. 1957. (osvojio II zvijezdu);
 
3. Romanija /planinarski dom „S.V.Čiča/  -  januar 1957. Zimovanje odreda „Slaviša Vajner- Čiča“ ;

4. Berkovina – tabor  odreda „Slaviša Vajner Čiča“  -  juli 1957. ;

5. Ozren /Tuzla/ zimovanje odreda: „SlavišaVajner Čiča“, „Mlada Bosna“- januar 1958. (osvojio III zvijezdu)

6. Kadinjača /T.Užice/ CTUO (Prvo Centralno takmičenje u orijentaciji) 1959.;

   U takmičenju su učestvovale ekipe pobjednice na republičkim takmičenjima u orijentaciji.
   Ekipe BiH: ekipa planinki iz odreda „Ivo Lola Ribar“ Mostar i ekipa  iz Sarajeva u
   sastavu: Salko Pašić,  Gribajčević Bećir, Halapić Hajrudin, Pobornik Drago i Rizo Grahić-
   kompilacija članova  odreda „Slaviša Vajner Čiča“ i „Pavle Goranin -Ilija“. Izbor  ekipa       
   zasnovan je prema rezultatima na prvom republičkom orijentacionom takmičenju a na
   prvoj smotri SI BiH na  Boračkom jezeru.

7. Boračko jezero - zajedničko logorovanje odreda „Slaviša Vajner Čiča“ i  „Miljenko   Cvitković“- 1959.

8. Boračko jezero - Smotra Saveza izviđača BiH – 1959.

9. Pale /Dom izviđača/ -zajedničko zimovanje odreda „S.V.Č“ i „M. Cvitković“- 1960.

10.Drugo Centralno takmičenje u orijentaciji (domaćin SIBiH) Tjentište – 1960.

Pobjednik u muškoj konkurenciji bila je ekipa iz Konjica. 

11.Petrovac na moru – zajedničko logorovanje odreda „S.V.Č.“ i „M.Cvitković“ – 1960.

12.Pale – zimovanje  odreda „S.V.Č.“ i „M.Cvitković“ -  1961.

13.Pale – Republičko takmičenje u orijentaciji –  1961.

14. Pohod izviđača sreza Sarajevo – marš-ruta: Rudo-T.Užice – 1961.

Učestvovali svi odredi iz Sarajeva i odred iz Visokog. Na pohod smo  krenuli svečanim defileom naše brigade kroz grad i pješačenjem do Doma na Palama, gdje smo prenoćili. Bilo nas je preko dvijestotine učesnika.
Sutradan smo posebnim vozom, sa stanice Pale, otputovali do Rudog. Od Rudog  do Priboja, odatle preko Zlatibora, Partizanske Vode, Čajetine do Bijele zemlje, na domak T.Užica, marševali smo četiri dana. Na tom prostoru podignut je gigant od logora izviđača iz svih republika, a tako i planinara. Ta manifestacija organizovana je povodom obilježavanja 20 godina „Užičke Republike“, a u programu je bilo predviđeno da nas posjeti Tito. Međutim, zbog nemara organizatora, cisterne sa vodom, nisu bile dezinfekcirane, već drugog dana boravka  masovno je zavladao entero-kolitis kod svih koji su tu vodu pili po dolasku. Nastala je panika, hitno je dopremljena zdrava voda, ambulanta u logoru imala je posla preko glave.Ta epidemija bila je razlog da se program promjeni i izbrisana je Titova posjeta. I pored prepreka koje mu je postavila služba koja ga je pratila, Tito je ipak zastao na cesti koja je prolazila ispod lokacije našeg logora, idući u T.Užice na svečani miting, i pozdravio se sa predstavnicima svih izviđačkih i planinarskih jedinica, kojim a je dozvoljeno da izađu pred njegovu kolonu.   

U međuvremenu uvedena je dijetalna hrana, nagutali smo se medikamenata i nakon šest- sedam dana, stanje se stabilizovalo.  

15. Celje –  Centralno takmičenje u orijentaciji – 1961.
 Bio sam vođa puta  ekipe planinki odreda „Mlada Bosna“ koje su predstavljale SIBiH. U ekipi su bile: Emira Pašović- Mira, Aida Pašović-Ljilja, Lidija Muzika-Lida, Salihbegović Melika i Baljak Rabija. Žitelji sela Štajerskog Pohorja,  preko kojih je trasirana orijentaciona staza, kod kojih  su naše planinke zastajale da predahnu ili da se napiju vode ili da zapitaju kojim putem da krenu , a istovremeno su pokazale svoj veseli duh, neposrednost i  učtivost bili su oduševljeni Bosankama, pa su ih častili različitim voćem , sokovima i komplimentima „Bosanke naše“. Ekipa se istakla drugarstvom i požrtvovanošću. Jedna planinka iz  Crne Gore isčašila je nogu i zaostala je iza svoje ekipe, a naišle su naše planinke i prihvatile su je, podupirući je ispod pauza prevele je do prve kontrolne stanice,  odakle je upućena u ambulantu. Tim svojim gestom izgubile su na vremenu i bodovima ali su dobile prijateljstvo,  što je mnogo vrijednije. Osvojile su treće mjesto i donijele su u Sarajevo zasluženi pehar.

16. Buljaricama – zajedničko logorovanje odreda „S.V.Č.“ i „M.Cvitković“ – 1961.
17. Rudo – Zbor izviđača  povodom 22. decembra – 1961.
Učestvovali svi sarajevski odredi.
18. Šavnici (planinarski dom) – zimovanje odreda „M.Cvitković“
19.Kozara - Logorovanje izviđača Sarajeva kod Prijedora i Marš partizanskim stazama  na Kozaru povodom obilježavanja treće ofanzive -1962.

20. Gradac na moru – Logorovanje odreda „M.Cvitković“ – 1962.

21. Republičko takmičenje u orijentaciji – Konjic l964.

22. Druga smotra SIBiH- Kulen Vakuf na Uni- 1964.

23. Boračko jezero – Logorovanje odreda „M.Cvitković“ – 1964.

24. Republičko takmičenje u orijentaciji – Konjuh /Basnovići/ 1965.

25. Republičko takmičenje u orijentaciji- Derventa  1966.

26. Marš stazom VI Istočno-bosanske  brigade  1966. godine.

U maršu učestvovale i kretale se svojim marš-rutama izviđačke brigade: iz  Sarajeva, Mostara, Tuzle, Zenice, Konjica, Banja Luke itd. Naša brigada stigla je vozom do Bijeljine, a odatle  krenuli smo maršujući  do Save, zatim smo izveli „desant“ čamcima i prešli na lijevu obalu rijeke i stigli u Sremsku Raču gdje su nas veoma gostoljubivo  primili i ugostili žitelji ovog mjesta. Za uzvrat, mi smo im pripremili folklornu priredbu koja je trajala do kasno u noć. Sa nama su išli članovi  folklornog društva „Sloga“.  Nakon  ugodnog boravka u Sremskoj Rači, srdačno ispračeni od naših domaćina, nastavili smo marš  sve do  Fruške Gore.

27. IV smotra  Saveza izviđača Jugoslavije – Fruška Gora 1966.

28. Marš „Tragom partizana Sutjeske“ -  1968.

29. „Vječno huči Sutjeska“ - Tjentište 1968.

30. Republičko takmičenje u orijentaciji – Gračanica 1969.

31. COT- Centralno orijentaciono takmičenje – Ohrid 1969.

32. IV klasa  republičke škole načelnika odreda – Pale 1969.

33. Republičko takmičenje u orijentaciji – Romanija 1970.

34. V smotra  SIJ – Bled 1970.

35. V klasa republičke škole načelnika odreda – Pale 1970

36. Republičko takmičenje u orijentaciji „Neretva72“ – Mostar 1972.

 PS-  Žao mi je što nisam u stanju da prokomentarišem sve  nabrojane  doživljaje.
 Bećko

 Napomena: Obavještavamo sve naše saradnike kao i sve izviđače, planinke, brđane i brđanke, one koji prate ovaj izviđački blog da ćemo u skladu sa našom tradicijom primati novogodišnje čestitke. Iste mogu biti sa fotografijom - po vašem izboru. Tekst i fotografije šaljite do 25.12. na već poznate e mail adrese: vesko939@gmail.com i cobertopic@gmail.com.  

No comments: