Monday, 18 April 2011

KO SE JOŠ SJEĆA? – Alija Preljević

Dom izviđača na Mejtašu i onaj na Palama bili su mjesto za okupljanje izviđača iz Bosne i Hercegovine, a Boga mi i šire. Tu su planirane, organizovane i sprovedene brojne izviđačke akcije i ostvarena mnoga prijateljstva koja, većinom, traju do današnjih dana. O tome svjedoči i naš Blog. Sjećam se kad je pravljen, kad je otvoren i kad smo uživali sve blagodati objekta. Sa bočne strane koja se vidi na slici, sa izviđačima OI "PGI" učestvovao sam u uređenju hortikulture i lično posadio nekoliko jela u strani ispod Doma.


Sjećam se i kad je svečano pušten u rad. Sa njim smo dobili prostor za razne aktivnosti, šah-salu, veliku salu za skupštine, priredbe i kino- projekcije, foaje sa garderobom itd. Akademski slikar Afan Ramić na jednom uskom zidu iznad garderobe naslikao je prekrasnu kompoziciju koja je bila, po mom sjećanju, dimenzija od najmanje 1 × 5 metara, ako ne i duža. Danas te kompozicije nema. Prekrečena od strane onih koji ne znaju za ljepotu. Kakva bi to danas vrijednost bila da je ostala? Kada nam je Dom oduzet, u prethodnom sistemu od strane tadašnjeg Saveza omladine bio je izdat na korištenje mnogima. Sala je jedno vrijeme bila izdata pod zakup i "Bijelom dugmetu". U velikoj sali snimljeni su veliki hitovi ovog sastava. Dom je, kao što se vidi na fotografiji, imao zvjezdarnicu i teleskop (tehničke karakteristike su mi nepoznate), koje je koristio poznati sarajevski astronom
G. Muminović.


Danas je Dom, iako vlasništvo 1/1 Saveza izviđača F BiH, najvećim dijelom u posjedu Osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević". Savez koristi jedino dio u kojem je, po projektu, bila smještena kino-aparatura. Nadati se je da će Savez izviđača F BiH uskoro ući u posjed cjelokupnog objekta na zadovoljstvo organizacije koja je sljedbenik SI SR BiH.


Pozdrav,

Alija Preljević

No comments: