Wednesday, 2 February 2011

JAMBOREE 2011 (Džembori 2011)Već duže vrijeme na stranicama bloga nismo imali priloge vezane za aktivnost skauta u svijetu. Međutim, zahvaljujući našim starim izviđačima “Šveđanima”, primili smo od Emira Omanovića i Ratka Čokorila dosta informacija o 22. džemboriju koji će se ove godine održati u Švedskoj. Pa krenimo sa prvim skraćenim informacijama o ovom najvećem skupu skauta ove godine.

1. Šta je to 22. WSJ (u daljnjem tekstu WSJ) – Svjetski skautski džembori (Jamboree)?

22. svjetski skup skauta ove godine održaće se u Švedskoj. Tema ovogodišnjeg skupa skauta svijeta je Simply Scouting (jednostavno izviđaštvo).
Termini održavanja džemborija
– 25. juli je dan prvi dan dolaska;
– 27. juli je zadnji dan dolaska učesnika;
– 7. august početak odlaska učesnika i
– 8. august zadnji dan odlaska svih učesnika.

2. Gdje će se održavati 22. WSJ ?

Džembori će se održati na prostorima poljana mjesta Rinkaby, nedaleko od grada Kristianstad na jugu Švedske.


Rinkaby je mjesto na kome je i ranije bio skup švedskih skauta, pa u tome imaju velika iskustva (nešto slično kao naše Boračko jezero ili Rajac u Beogradu). Mjesto gdje će biti džembori je na travnatim terenima okruženim visokim drvećem i kamenim zidom.

Da bi stigli na džembori, najlakši put je letom do Kopenhagena u Danskoj na aerodrom CSP, poznatiji pod nazivom Kastrup. Odatle, iz Kopenhagena do mjesta održavanja džemborija, može se stići vozom, za otprilike 2 sata vožnje.

3. Ko može biti učesnik džemborija?

Učesnici džemborija mogu biti svi koji su skauti ili organizacije koji su članovi WOSM (World organisation of Scout Movement) ili čije su organizacije članovi WOMS. Učesnici moraju imati između 14 i 18 godina da bi mogli učestvovati u kampu.
Skauti iznad 18 godina moraju kontaktirati internacionalni servis tim. Vjerujemo da stariji učesnici koji su članovi nacionalnog tima (države) ne plaćaju ulaz na džembori. Pa ipak, najbolje je još jedanput provjeriti (vidi niže brojeve telefona, e-mail adresu, faks i sl. ).

Međutim, i mnogo stariji skauti koji nisu u sklopu nacionalnog kontingenta mogu biti učesnici džemborija. Oni imaju status posjetioca (Visitors) koji stiču nakon kontakta sa Internacionalnim servis timom. Cijene za dnevni boravak posjetilaca su:
– 150 SEK sa odrasle;
– 75 SEK za djecu od 7 do 17 godina, a
– mlađi od 7 godina imaju besplatan ulaz.
Radi lakšeg snalaženja cijena se upoređuje sa eurom, pa za 1 euro dobijete 9,19 švedskih kruna. (trenutni kurs).

4. Kontakt sa organizatorima


Adresa:

22nd World Scout Jamboree
The Swedish Guide and Scout Council
Box 42034

SE-126 12 Stockholm
Sweden


E-mail:
info@worldscoutjamboree.se
Telefon: +46 8 555 065 00
Faks: +46 8 555 065 99

Sajt: http://www.worldscoutjamboree.se/

Informacija:

Skauti zainteresovani za učešće na 22. World Scout Jamboree treba da se obrate svojoj nacionalnoj skautskoj organizaciji – National Scout Organisation.Očekujemo da ćete nam se javiti sa svim raspoloživim informacijama o džemboriju, koje će biti korisne za sve koji se pripremaju za ovu manifestaciju.Redakcija bloga

No comments: