Sunday, 22 August 2010

NERETVO, LIJEPA LI SI – da uzdahnemo


Uvod
Ovo je priča o gornjem toku rijeke Neretve i prostoru u okruženju vodotoka nazvanog Gornja Neretva, koji predstavlja izuzetnu prirodnu vrijednost i rijetkost, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u širem okruženju. Područje Gornje Neretve je do danas ostalo sačuvano i netaknuto u svom izvornom prirodnom ambijentu.


Geografsko određenje
Neretva je najveća i jedina rijeka u BiH koja se ulijeva u Jadransko more (izuzmu li se podzemne vode Trebišnjice). Kao i sve bh. rijeke koje izviru u području Dinarida, i Neretva se od izvorišta usmjerava prema sjeveru, tačnije teče u smjeru sjeverozapada sve do ušća desne pritoke Rame, kada mijenja pravac prema jugu. Dužina rijeke Neretve je oko 230 km.
Gornji tok Neretve do 50-ih godina prošlog stoljeća upravo je bio od izvora do Rame, ali se reducirao, pod čovjekovim uticajem, izgradnjom brane HE Jablanica i formiranjem akumulacije poznate pod nazivom Jablaničko jezero. Danas se pojam Gornja Neretva odnosi na tok rijeke od izvora do Konjica u dužini od 84 km.

Geomorfološke odrednice
Gornji tok Neretve, svojim tokom u pravcu jugoistok-sjeverozapad upravo se podudara sa pravcem planinskog masiva Dinarida. U neposrednom okruženju rijeke nalaze se planine Zelengora i Čemerno u izvorišnom dijelu, Visočica, Treskavica i Bjelašnica sa sjevera, te Crvanj i Prenj sa južne, odnosno jugozapadne strane vodotoka.

Veliki broj pritoka i vrela utiče u gornji tok Neretve, a posebno se ističu Gornji i Donji Krupac, kao i pritoke: Ljuta (Dindolka), Rakitnica, Lađanica, Župski Krupac i Ljuta kod Konjica.

Gornji tok rijeke Neretve odlikuje se bistrom i čistom vodom, gdje rijeka protiče kroz kanjonsko-klisuraste predjele i rijetke doline, pri čemu stvara niz atraktivnih brzaka, slapova i virova.


Ovo zaista treba vidjeti!


I uživati u čarima neviđene ljepote.

Kanjon rijeke Rakitnice se svrstava u najatraktivnije kanjone ovog dijela Evrope, ali i u takvim izrazito nepristupačnim dijelovima ove jedinstvene rijeke postoje pitoma mjesta koja pohode ljubitelji iskonske prirode.

Ova priča o rijeci Neretvi potiče od Udruženja za zaštitu okoline “Zelena Neretva” – Konjic.

Bećko


No comments: