Thursday, 1 April 2010

NOVOSTI IZ OI “6. april” SARAJEVO

.
.Dobili smo vijesti da je Odred izviđača “6. april” iz Sarajeva u periodu pune aktivnosti. Samo prije nekoliko dana održan je osnivački sastanak nove čete izviđača pri osnovnoj školi na Koševskom brdu. Na ovom uspješnom sastanku, pored novih članova, prisustvovali su i članovi rukovodstva odreda, kao i prosvjetni radnici ove škole. Tom prilikom novim članovima putem izlaganja o organizaciji, video prikazom sa zadnjeg logorovanja, održana je i promotivna pokazna vježba izviđačkih igara te dijelova aktivnosti koje upražnjavaju članovi.
Uostalom, fotografije više govore.

.
.
.
.
.
.
.
.
Saznali smo da su vrijedni aktivisti ovog odreda već nabavili više od 20 uniformi, sašili veći broj marama, a u toku je izrada odredske zastave kao i nabavka šatora.
Očekujemo od mladih članova da nam se jave sa prilozima (fotografije i kraći tekst) sa sljedećih akcija. Adrese su iste, pogledajte na blogu.
Fotografije za ovaj prilog dostavili
A. Preljević i M. Topić

.

No comments: