Tuesday, 13 October 2009

GALERIJA SJEĆANJA – 1963. godina – prvi dio

.
1963. godina u našoj Galeriji sjećanja izgleda da će biti zapamćena (bar prema fotografijama kojima raspolažemo) po održavanju izviđačkih škola za obuku novih kadrova. Te godine održana je škola za obuku kadrova Saveza izviđača Novo Sarajevo, kao i Sreska škola na Tjentištu.

Krajem juna mjeseca u Čapljini, tačnije u Dretelju, počela je opštinska škola Saveza izviđača Novog Sarajeva. U prekrasnom ambijentu Dretelja, koji su lokalni stanovnici zvali Mali Pariz, na livadama na čijim rubovima je bila bjelogorična šuma sa jedne strane i Neretva sa pogledom na Počitelj sa druge strane. Na fotografijama koje slijede nalaze se mnogi učesnici škole i članovi štaba. Iako su poneke fotografije objavljene na početku izlaženja bloga (pogledaj 2006. godinu), red je da spomenemo bar neka imena sa ove škole.

Školom su rukovodili Krsto Laganin-Kićo i Mehmed Basarić. Ekonomatom se bavio Đurica Volić uz omiljene kuharice Hajru i Rosu.
.
Detalj sa podizanja zastave na jarbol
.

Štab škole
.

Vod "Repetaši"
.
Predaja raporta (s desna na lijevo su: Gordana Ninić,Vesna Dugonjić, ?, Ramiz Pamuk i Vesko Vesković
.
.
.

.


Na užini. Jasna Gajić, omiljena planinka iz OI "Boriša Kovačević" (kasnije u saobraćajnoj nesreći poginula sa svom porodicom)
.

.
.
.
.
.
.
Vesna Dugonjić i Stela Sorokin ispred vodova planinki.
.
Na narednom snimku su: Milan Ožegović (živi u Zagrebu), Ognjen Tvrtković (danas muzički kritičar i publicista), ?, Vesna Dugonjić, Stela Sorokin i Tanja Danon.
.
Nakon uspješnog završetka škole na istom mjestu kasnije je održano zajedničko logorovanje izviđača Novog Sarajeva (OI "Mladi Radnik", OI "Vaso Miskin-Crni" i OI "Boriša Kovačević"); na fotografiji je većina učesnika.
.
U narednom nastavku "Galerije sjećanja" donosimo fotografije sa Sreske škole na Tjentištu, kao i fotografije sa logorovanja OI "Slaviša Vajner-Čiča" u Slanom.
.

No comments: