Tuesday, 23 June 2009

GALERIJA USPOMENA br. 5


Nastavljamo sa objavljivanjem fotografija koje su nam proslijedili naši saradnici. Prema već ranijem dogovoru redakcije bloga, objavićemo pristigle fotografije bez komentara ko se na njima nalazi. Ostavljamo posjetiocima bloga da nam, ukoliko prepoznaju svoje prijatelje, pošalju svoja sjećanja na događaje, da napišu komentar, koji ćemo sa radošću objaviti.

1960. godina
Štab Odreda izviđača "Miljenko Cvitković"

(Ko su izviđači i planinke snimljeni na ovim dvjema fotografijama i gdje?)


Petrovac na moru (Zajednički logor OI "S. V. Č." i OI "Miljenko Cvitković")Redakcija logorskog biltena


III Romanijska četa OI "Slaviša Vajner Čiča" na Trebeviću


No comments: