Sunday, 25 December 2011

POGLEDAJ OVO! Sve je moguće - Emira Kršlak

Ako me je iko obradovao još od već davne 1992. godine onda je to ovaj prilog moje mlađe izviđaćke drugarice Emire Kršlak koji danas objavljujemo. Od te 1992. godine, gdje sam skupa sa svojim najbližim izviđačkim prijateljima Sarajeva, prisustvovao donošenju odluke o razdruživanju sa SIJ- e, u Domu izviđača na Mejtašu. Tada sam bio tužan, ako ništa drugo jer sam bez moje volje razdružen od mnogih dragih mi prijatelja iz ex Jugoslavije. Tadašnje prilike donijele su jedan novi period rada izviđačke organizacije u Sarajevu, BiH, u dijelovima bivše države. Ono sa čim se nisam mogao nikako pomiriti je činjenica da izviđači koji su uvijek bili ljudi dobre volje, koji su se družili i sa drugim, koji ne misle isto ali se uvažavaju (sjetimo se nekada[nje saradnje sa harcerima, skautima zapadnih zemalja...) a da ne govorim o tome da žive na teritorijama koje su bliske po kilometraži, po običajima, istoriji.
I konačno, od početka i nastanka ovog bloga žarko sam želio i dočekao dan da su izviđači BiH bili i ostali jedinstveni dio organizacije.
Vesković Vesko

"Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Distrikta Brčko na osnivačkoj skupštini održanoj 17.12 2011. godine, formirali su jedinstveni Savez izviđača Bosne i Hercegovine (SIBiH) sa sjedi[tem u Sarajevu, u ul. Mehmed-paše Sokolovića br.2.
Rad Saveza izviđača Bosne i Hercegovine temeljiće se na novo usvojenom Statutu i odlukama o izboru organa ovog udruženja koji u ovoj godini obilježava 60 godina izviđaštva i 90 godina skautizma.
Ciljevi Saveza izviđača BiH su:
- razvoj i unaprijeđenje izviđaštva na teritoriji Bosne i Hercegovine,
- usklađivanje i koordinacija aktivnosti članova Saveza u pitanjima od zajedničkog interesa,
- zaštita i poštovanje prava i interesa ćlanova Saveza,
- međunarodna izviđačka saradnja,
- saradnja sa odgovarajučim društvenim, naučnim i stručnim organizacijama i organima na relalizaciji zadataka od obostranog interesa.

U četvorogodišnjem mandatu Skupštinom Saveza izviđača predsjedavaće predsjednik Midhat Buljubašić i dva podpredsjednika Slavko Đokić i Damir Radenković. Operativnu funkciju obavljaće Predsjedništvo Starješinstvo Saveza izviđača Bosne i Hercegovine na čelu sa Draganom Gnjatićem, predsjenikom, Emirom Kršlak, podpredsjednicom, Adnanom Badnjarevićem, komesarom za program, Ivanom Klašnjićem, komesarom za obuku i Hanom Pašić, komesarom za međunarodnu saradnju.
Osim Presjedništva izabran je i Nadzorni odbor od 5 članova. Ovo je jedina institucija na čijem čelu je jedan predsjednik."
Emira Kršlak


No comments: