Wednesday, 11 May 2011

PETORICA IZ ODREDA IZVIĐAČA „IVO LOLA RIBAR“ OSIJEK NA TRIGLAVU 1954. – Borna Šulc

Triglav je planina u Sloveniji nadmorske visine 2864 m, najviši vrh Julijskih Alpa, a ujedno i najviši vrh Slovenije, te najviši vrh na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Odred izviđača „Ivo Lola Ribar“ Osijek je izviđačka jedinica od koje su nastali i održali se Odred izviđača-porječana „Mate Jerković“ Osijek, Odred izviđača „Moša Pijade“ Osijek i Odred izviđača „Bratstvo-jedinstvo“ Osijek. Mnogo toga može se govoriti o njegovim izviđačima i njihovom radu.

Sada želim samo podsjetiti kako su izviđači toga odreda za vrijeme logorovanja 1954. u Logarskoj dolini – NR Slovenija odlučili jednoga dana popeti se na Triglav i osvojiti ga.

To su i učinili. Obratite pažnju na njihovu opremu. Čini ju snažno izviđačko srce.


Na ovom fotosu su: Boc, Jocika, Ferdo, Pilja i Korica

Na ovoj fotografiji stoje s lijeva na desno: izviđač-porječanin Branko zvani Ferdo (za ovo ime nisam siguran), u sredini je Josip Pihler-Jocika, načelnik odreda, do njega je Tomica Bošnjaković-Boc, čuče Miodrag Korica i Stjepan Huber-Pilja (sa izviđačkom titovkom), vječiti ekonom odreda i kasnije ekonom kluba brđana u odredu. Boc je umro prvi, Jocika 1999., a Pilja krajem 2010. godine.

Konačno na vrhu (Aljažev stolp)Pozdrav,
Borna Šulc

2 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Nakon objavljivanja priloga o petorici iz Odreda izviđača „Ivo Lola Ribar“ Osijek na Triglavu, javio se stari izviđač Miodrag Korica, jedan od učesnika sa primjedbom da se radilo o posebnoj akciji direktnog kretanja iz Osijeka i povratka u Osijek u vrijeme godinu ili dvije nakon Smotre izviđača na Palama 1957., tako da je akcija izvedena 1958. ili 1959. Fotografije i podatke za prilog o akciji dobio sam od preminulog izviđača, prihvaćam ovu primjedbu kao ispravan podatak, zahvaljujem Miodragu što se javio, pozdravljam i molim sve koji čitaju SA izviđači da prihvate moju ispriku.
Borna