Wednesday, 6 February 2013

PROSTO ZA NEVJEROVATI - Aida Kotlo-Bugarin poslala fotose


Aidu  (djevojački ) Kotlo a udatu Bugarin poznaje šira populacija sarajevskih i BiH izviđača. Od  dana kada je postala planinka bila je član Odreda izviđača "Slaviša Vajner Čiča". Učesnik je mnogobrojnih akcija, izleta, zimovanja i logorovanja. Kasnije je svoj udio davala kao član štabova na raznim smotrama. I ako smo je duže vrijeme podsjećali da nam se javi, nakon skoro 8 godina poslala nam je fotografije koje sada objavljujemo.  I bez ikakvih komentara pa su svoj doprinos  ovom prilogu dali i Cober Topić, Minkica Vesković i Vahida Mičijević, na čemu im se zahvaljujemo. Posebno hvala Aidi.

 
Logorovanje OI "Slaviša Vajner Čiča u Malom Zatonu 1962. godine. Zanimljivo je da je načelnik logora bila Vahida Mičijević. Na fotografiji se vide u prvom planu najmlađi član logora Svjetlana Čosović (u špilhoznama) gdje se nalazi skupa sa sestrom Slavicom

Sakupljanje učesnika zimovanja na Bobovcu 19.1.1964. godine.
Na gore navedenim fotografijama možete prepoznati: Mirjanu Gajić, Jasnu Ibrulj, Ljilju Topić, Gorak Edina, Ljilja Kabiljo i naravno Aida Kotlo
Polazak na IV Smotru SIJ-e FRUŠKA GORA 1.7. 1966.

No comments: