Friday, 21 October 2011

IGRA SA ČOKOLADOM - Drnda Husein

Obzirom na vaspitnu ulogu igara, a naročito za mlađe članove izviđačke organizacije, iste su bile sastavni dio ukupnih aktivnosti. Svaki vodni sastanak sadržavao je po pravilu jednu igru. Zato je SKIV i predvidio u svom program rad na izradi Zbirke izviđačkih igara sa uputstvom za izvođenje. Te 1958 godine kada je formiran SKIV još nije bilo vrijeme formiranja klubova brđana i brđanki.Želja je bila da se okupljanjem u okviru SKIV-a pomogne mladim vodnicima i načelnicima u radu i daljem širenju pokreta. Jedna od igara koje smo redovno priređivali na sastancima voda u Romanijskoj četi bila je „Igra sa čokoladom“. Interesantno je kako je nastala ta igra.


Naime, 1953 godine bio sam učesnik susreta omladine i pionira iz Francuske, Belgije i Jugoslavije koji je održan u San Rafaelu, Francuska u organizaciji saveza sindikata tih zemalja. Jugoslaviju su zastupali po 3 pretstavnika iz svake republike.

Na priloženoj slici odmah iza našeg rukovodioca Rakočevića vidi se moja glava, a tačno preko puta mene je Risto Šipovac. Naravno bilo je tu pjesme, igara, priredbi, takmičenja i druženja. Jedna igra sa čokoladom koju su organizovali omladinci iz Francuske bila je ideja za igru koju sam prilagodio za izviđačku igru.

Opis igre


Ispred voda postrojenog u kolonu nalazi se prvi stolić i na njemu dvije kocke za igranje, izviđačka kapa i marama. Na drugom stoliću nalazi se duboki tanjir u kome su parčadi tvrde čokolade (što tvrđe tim bolje za igru) i viljuška. Prvi izviđač ide do prvog stolića, baca dvije kocke i kad dobije dvije šestice stavlja kapu, veze maramu i ide na drugi stolić i jede čokoladu, ali svako parče treba nabosti viljuskom। Naredni izviđač nakon obavljanja aktivnosti na prvom stoliću prekida prethodnika i preuzima viljušku, i tako dalje dok ima čokolade.


Vodnik ne učestvuje aktivno u igri, već prati regularnost iste.


U to doba čokolade nije bilo baš kao danas. U principu umjesto čokolade mogu biti i ćevapčići, repetaša je uvijek bilo i biće.


Mislim da je od mene za sada dosta. Sve izviđače Sarajeva kao i sve ostale srdačno pozdravljam,


Husein Drnda - Beč

No comments: