Wednesday, 10 March 2010

IZ ISTORIJE IZVIĐAČKE ORGANIZACIJE


Dragi stari i novi izviđači,

Na blogu SA izviđači pronašli ste svoje drage prijatelje, svoje akcije i uopšte svoje vrijeme. Želimo da vam i ovi podaci pomognu da se nekoga vama dragoga ili nečega lijepoga sjetite ili podsjetite. Zato pogledajte podatke o pojedincima, jedinicama, općinskim i gradskim savezima izviđača koji su prvi odlikovani odlikovanjem Saveza izviđača Jugoslavije, neposredno po njegovom ustanovljavanju i donošenju Pravilnika o dodjeli, koji je usvojen na sjednici Predsjedništva Saveza izviđača Jugoslavije, održanoj 11. maja
1969. godine u Beogradu. Pred vama su imena i nazivi onih koji su bili prvi odlikovani Zlatnim javorovim listom sa zracima i onih koji su pohvaljeni pismenim pohvalama.
Odluke o dodeli odlikovanja

VII redovna skupština Saveza izviđača Jugoslavije na svom zasedanju u Zagrebu 31. maja 1969. godine, na predlog Krste Laganina, delegata iz Sarajeva, koji je u ime Predsedništva i Sekretarijata Saveza izviđača Jugoslavije i velikog broja delegata iz svih republičkih saveza izrazio želju da se odlikuje predsednik Saveza drug Ratko Vujović-Čoče, donela je

O D L U K U
O DODELI ODLIKOVANJA „ZLATNI JAVOROV LIST SA ZRACIMA“

predsedniku Saveza izviđača Jugoslavije, drugu RATKU VUJOVIĆU, za njegov višegodišnji samopregorni rad na daljem proširenju, jačanju i unapređivanju Saveza izviđača Jugoslavije.

U Zagrebu, 31. maja 1969. godine.
PREDSEDNIK
Radnog predsedništva VII redovne skupštine
Saveza izviđača Jugoslavije
Boris Lešnik, s. r.

*
Na osnovu Pravilnika o dodeli odlikovanja Saveza izviđača Jugoslavije, Predsedništvo SIJ-a na svojoj sednici od 30. maja 1969. godine u Zagrebu, na osnovu pismenih i obrazloženih predloga republičkih saveza i na osnovu svog diskrecionog prava, donelo je

O D L U K U

O DODELI ODLIKOVANJA „ZLATNI JAVOROV LIST SA ZRACIMA“

istaknutim izviđačkim aktivistima i jedinicama i organizacijama, i to:

Iz Saveza izviđača Bosne i Hercegovine

1. Butina Slavko, Sarajevo
2. Carević Seida, Bihać
3. Bokan Dušan, Visoko
4. Kovačević Pero, Mostar
5. Osmanagić Muzafer, Sarajevo
6. Melez Alija, Sarajevo
7. Odred izviđača „Jure Galić Veliki“ iz Ljubuškog
8. Odred izviđača „Slaviša Vajner Čiča“ iz Sarajeva

Iz Saveza izviđača Crne Gore

1. Backović Božo, Nikšić
2. Janičić Dimitrije, Nikšić
3. Hadžikadrić Šućo, Titograd
4. Odred izviđača „Dragomir Cerović Gigo“ iz Nikšića

Iz Saveza izviđača Hrvatske

1. Šalamon Rafael, Čakovec
2. Šulc Dragomir, Osijek
3. Lešnik Boris, Zagreb
4. Grgić Antun, Županja
5. Tecilazić Mirjam, Split
6. Car Pero, Karlovac
7. Odred izviđača „Bratstvo-jedinstvo“ iz Osijeka
8. Savez izviđača opštine Čakovec
9. Gradski savez izviđača iz Zagreba

Iz Saveza izvidnika Makedonije

1. Ničota Božidar, Skopje
2. Dimkovski Branislav, Skopje
3. Adžić Ljubo, Skopje
4. Pankov Vladimir, Skopje
5. Arsovski Strahil, Skopje
6. Gajdov Blagoja, Skopje
7. Izvidnički odred „Maršal Tito“ iz Skopja
8. Opštinski savez izvidnika iz Bitole

Iz Zveze tabornikov Slovenije

1. Bobanec Robert, Maribor
2. Lipnik Jože, Rogaška Slaina
3. Dolinar Ana, Idrija
4. Dobovšek Marijan, Novo Mesto
5. Čepin Vera, Škofja Loka
6. Pelan Igor, Koper
7. Zveza tabornikov opštine Jesenice
8. Odred tabornika „Janka Premrla-Vojka“ iz Divače.

Iz Saveza izviđača Srbije

1. Vojvodić Gajo, Beograd
2. Veljković Velizar, Beograd
3. Gvozdić Mihajlo, Novi Sad
4. Doknić Novica, Beočin
5. Nenadović Miodrag, Beograd
6. Nedić Dragoslav, Priština
7. Kasaš Karolj, Novi Sad
8. Peter Jelena, Novi Sad
9. Protić Dragan, Kragujevac
10. Stojanović Dragoljub, Niš
11. Odred izviđača „Siniša Janić“ iz Vlasotinaca
12. Odred izviđača „Ivan Goran Kovačić“ iz Sonte
13. Savez izviđača opštine Niš
14. Savez izviđača opštine Novi Sad

Na predlog predsednika Saveza izviđača Jugoslavije

1. Bjažić Slavko, Zagreb
2. Klojčnik Franjo, Kranj
3. Vilko Frahm, Medvode
4. Hadži-Pešić Jovan, Beograd
5. Laganin Krsto, Sarajevo
6. Ivakić Slavko, Beograd
7. Rafailović Predrag, Beograd

U Zagrebu, 30. maja 1969. godine
SEKRETAR,
Predrag Rafailović s. r.

PREDSEDNIK,
Ratko Vujović-Čoče s. r.


Odluka o pismenim pohvalama

Na osnovu pismenih i obrazloženih predloga republičkih saveza izviđača, Predsedništvo Saveza izviđača Jugoslavije na svojoj sednici od 30. maja 1969. u Zagrebu, donelo je

O D L U K U

O PISMENIM POHVALAMA POVODOM ODRŽAVANJA
VII REDOVNE SKUPŠTINE
SAVEZA IZVIĐAČA JUGOSLAVIJE

istaknutih izviđačkih aktivista, jedinica i organizacija, i to:

Iz Saveza izviđača Bosne i Hercegovine

1. Matković Stojan, Sarajevo
2. Ćurić Sveto, Banja Luka
3. Jovanović Gojko, Sarajevo
4. Alendar Dulo, Ljubuški
5. Milinović Ante, Bosanski Novi
6. Variščić Miralem, Konjic
7. Stijačić Mladen, Sarajevo
8. Muštović Faruk, Sarajevo
9. Gordić Simo, Mostar
10. Todović Ratko, Sarajevo
11. Jošilović Slobodan, Tuzla
12. Papo Jakica, Sarajevo
13. Simić Mirko, Lištica
14. Đumišić Đulsuma, Sarajevo
15. Gribajčević Bećir, Sarajevo

Iz Saveza izviđača Crne Gore

1. Vukićević Ratko, Nikšić
2. Lješković Bobo, Nikšić
3. Backović Nada, Nikšić
4. Perović Drago, Nikšić
5. Maljević Sado, Titograd
6. Brajović Milo, Titograd
7. Milošević Slobo, Titograd
8. Sofranac Velimir, Titograd
9. Kuzman Novak, Tivat
10. Vukotić Draško, Pljevlja
11. Raičević Dušan, Bijelo Polje
12. Vušović Novak, Cetinje

Iz Saveza izviđača Hrvatske

1. Šrepfler Josip, Pula
2. Šnur Zlatko, Zagreb
3. Baldasar Branko, Split
4. Kajganić Milan, Rijeka
5. Mrsin Tomo, Bjelovar
6. Galović Ljubica, Slavonski Brod
7. Klanja Pero, Karlovac
8. Waller Josip, Našice
9. Martinek Ivica, Slavonska Požega
10. Ružić Krešo, Zagreb (Koprivnica)
11. Nikolić dr. Nenad, Zagreb
12. Samostalna posada „Sedam sekretara SKOJ-a“ iz Pule
13. Odred izviđača „Dragica Delija“ iz Kutine
14. Odred izviđača „Vinko Benac“ iz Rijeke
15. Odred izviđača „Boško Buha“ iz Karlovca

Iz Saveza izvidnika Makedonije

1. Izvidnički odred „Heroj Karpoš“ iz Kumanova
2. Izvidnički odred „Georgi Naumov“ iz Bitole
3. Izvidnički odred „Krste Jon“ iz Struge
4. Izvidnički odred „Dr. Dimitrije Papazoglu“ iz Skopja
5. Izvidnički odred „Dimitar Vlahov“ iz Skopja
6. Izvidnički odred „Metodi Mitevski Brico“ iz Skopja
7. Jordanovski Tomo, Prilep
8. Lozanovski Kole, Bitola
9. Popovski Oresti, Bitola
10. Stojanovski Vele, Kičevo
11. Golubovski Aco, Skopje
12. Kotuševa Nikolina, Ohrid
13. Andonovski Spaso, Skopje
14. Toskič Aleksandar, Kumanovo
15. Arifi Nazmi, Struga

Iz Zveze tabornikov Slovenije

1. Savski odred, Ljubljana
2. Zmajev odred, Ljubljana
3. Odred Jeklarjev, Jesenice
4. Odred „Zdravilnih vrelcev“, Rogaška Slatina
5. Odred „Črnega mrava“, Ljubljana
6. Zveza tabornikov občine, Celje
7. Odred „XI SNOUB“, Maribor
8. Stergar Janez, Ljubljana
9. Placer Sonja, Lokev
10. Temlin Šarika, Gornji Petrovci
11. Kralj Alojz, Kanal
12. Rovšnik Mila, Ljubljana
13. Mancin Ivan, Ljubljana
14. Kančur Mirjana i Božo, Jesenice
15. Romih Josip, Muta


Iz Saveza izviđača Srbije

1. Odred izviđača „Zemun“, iz Zemuna
2. Odred izviđača „Stevan Sremac“ iz Sente
3. Odred izviđača „Beli Drim“ iz Đakovice
4. Savez izviđača opštine, Pirot
5. Savez izviđača opštine, Sombor
6. Savez izviđača opštine, Kruševac
7. Odred izviđača „Stevica Jovanović“ iz Pančeva
8. Janić Miodrag, Kruševac
9. Stokanović Slobodan, Sremska Mitrovica
10. Mališa Tadić, Bačko Dobro Polje
11. Peter Ivan, Novi Sad
12. Krstić Petar, Niš
13. Đorđević Momčilo, Vranje
14. Nazim Puljo, Đakovica
15. Taši Ruždi, Priština

U Zagrebu 30. maja 1969. godine
SEKRETAR,
Predrag Rafailović s. r.

PREDSEDNIK,
Ratko Vujović-Čoče

Prilog dostavili D. i D.
(inicijali su stavljeni uz lični zahtjev pošiljalaca)

Pozivamo izviđače i planinke da nam se jave sa prilozima u kojima će prikazati priznanja koja su ustanovljena u regionu (navesti od kada postoje, kako izgledaju i kome se dodjeljuju).
Redakcija bloga

No comments: